Zasoby ludzkie

Szkolenie pracowników w zakresie motywacji, sukcesu i utrzymania

Szkolenie pracowników jest procesem skoncentrowanym na komunikowaniu się i uczeniu informacji i / lub instrukcji dla pracowników. Celem szkolenia pracowników jest poprawa wyników pracownika lub pomoc pracownikowi w zdobyciu niezbędnego poziomu wiedzy i umiejętności, aby produktywnie, skutecznie i opłacalnie wykonywać swoją pracę.

Zobowiązanie do szkolenia i rozwoju pracowników przez pracodawcę jest jednym z istotnych czynników w wyborze pracodawcy i miejsc pracy przez pracownika.

Ważne jest, aby przewidzieć, czy Twoja organizacja prawdopodobnie zatrzyma pracownika po zatrudnieniu. Szkolenie pracowników jest również kluczowym czynnikiem motywacji pracowników, jak również zatrzymania pracowników .

Szansa, aby Twoi pracownicy nadal się rozwijali i rozwijali umiejętności związane z pracą i rozwojem kariery, jest nieodłączną częścią szczęścia i satysfakcji pracownika z wykonywanej pracy. W rzeczywistości ta możliwość rozwoju i rozwoju pracowników poprzez szkolenia jest jednym z najważniejszych czynników motywacji , zaangażowania i pozytywnego morale pracowników . Szkolenie i rozwój pracowników lub możliwości szkolenia innych są integralnymi komponentami w ramach połowy z 18 czynników, które przyczyniają się do zmniejszenia rotacji pracowników . Twoi najlepsi pracownicy, pracownicy, których najbardziej pragniesz zachować, rozwijają się, gdy mają możliwość rozwoju poprzez szkolenia pracowników i opcje rozwoju.

Trening pracowników i tajemnice rozwoju

Istnieje jednak kilka tajemnic na temat tego, czego chcą pracownicy od szkoleń. Muszą Cię poprowadzić, biorąc pod uwagę opcje zapewniania szkoleń dla pracowników.

Te dwa czynniki są kluczowe, jeśli chcesz pomnożyć wartość szkolenia pracownika i rozwoju, które zapewniasz. Musisz:

Opcje szkolenia pracowników

Możliwości szkolenia pracowników można znaleźć nie tylko w zewnętrznych kursach szkoleniowych i seminariach.

Znajdują się one również w treści pracy i obowiązków pracownika , w wewnętrznych możliwościach szkoleniowych, a wreszcie dzięki szkoleniom zewnętrznym, których wpływ można zwiększyć dzięki działaniom, realizujesz przed rozpoczęciem i po szkoleniu pracowników .

Pomysły te podkreślają, czego ludzie oczekują od szkoleń i rozwoju pracowników. Wyrażają także twoją szansę na stworzenie oddanych, rosnących pracowników, którzy będą czerpać korzyści zarówno z twojego biznesu, jak i z samych siebie dzięki oferowanym przez ciebie szkoleniom pracowników.

Opcje szkolenia pracowników: Treść pracy i obowiązki

Możesz mieć znaczący wpływ na szkolenie i rozwój pracownika poprzez obowiązki w obecnej pracy pracownika. Treść pracy, to, co pracownik wykonuje regularnie w pracy, jest również ważnym czynnikiem w szkoleniu pracowników i rozwoju zawodowym.

Są to pomysły na to, w jaki sposób możesz zapewnić szkolenie pracowników poprzez pracę, którą wykonuje pracownik.

Opcje szkolenia pracowników: Wewnętrzne szkolenia i rozwój

Pracownicy doceniają możliwość rozwijania swojej wiedzy i umiejętności bez konieczności opuszczania pracy lub miejsca pracy. Wewnętrzne szkolenia i rozwój przynoszą szczególny plus. Zastosowane przykłady, terminologia i możliwości dyskusji odzwierciedlają kulturę, środowisko i potrzeby w miejscu pracy w sposób, który nie oferuje szkoleń zewnętrznych.

Opcje szkolenia pracowników: zewnętrzne szkolenia i rozwój

Aby pomóc pracownikom w rozwijaniu nowych umiejętności i wprowadzaniu nowych pomysłów do twojej organizacji, konieczna jest obecność pracowników na zewnętrznych szkoleniach. Uzyskiwanie stopni naukowych i obecność na uniwersytetach również zwiększają wiedzę i umiejętności pracowników, a jednocześnie poszerzają ich wiedzę o różnych ludziach i pomysłach.

Jak widać z szerokiego zakresu możliwości szkolenia pracowników, sposoby, w jakie możesz zapewnić swoim pracownikom szansę rozwoju i rozwoju, są ograniczone tylko przez Twoją wyobraźnię. Dzięki zaangażowaniu w umożliwienie pracownikom dalszego rozwoju, partnerujesz z pracownikami, aby budować swoje mocne strony i zwiększać swoją zdolność do wniesienia wkładu do swojej organizacji. Wygrana dla wszystkich - na pewno.

Rozwój ucznia uczącego się przez całe życie jest pozytywnym czynnikiem dla twojej organizacji, bez względu na to, jak długo pracownik zdecyduje się pozostać w zatrudnieniu. Skorzystaj z tych opcji szkolenia pracowników, aby zoptymalizować motywację i potencjalne utrzymanie pracowników.

Wprowadzanie nowych pracowników i orientacja

Szkolenie pracowników, które ma kluczowe znaczenie w szybkim wprowadzeniu nowego pracownika tak szybko, jak to możliwe, nazywa się zatrudnianiem pracowników lub orientacją na nowych pracowników .

Zaczyna się, gdy powitasz nowego pracownika w swojej organizacji i trwa on do momentu, aż pracownik będzie sprawnie wykonywał nową pracę. Zasoby te pomogą Ci ogłosić przybycie nowych pracowników oraz sformułować i wdrożyć udany proces wdrażania.

Więcej o szkoleniu i rozwoju