Co to jest rozwój zasobów ludzkich (HRD)?

Szkolenia wewnętrzne mogą działać najbardziej efektywnie

Rozwój zasobów ludzkich (HRD) to ramy pomagające pracownikom rozwijać ich umiejętności osobiste, organizacyjne, wiedzę i umiejętności.

HRD jest jedną z najważniejszych możliwości, jakich poszukują pracownicy, gdy uważają cię za pracodawcę. Zdolność i zachęta do dalszego rozwijania swoich umiejętności pomaga zachować i motywować pracowników .

Rozwój zasobów ludzkich obejmuje takie możliwości, jak szkolenie pracowników, rozwój kariery pracowników, zarządzanie wydajnością i rozwój, coaching , mentoring , planowanie następcze , identyfikacja kluczowych pracowników, pomoc w nauczaniu i rozwój organizacji.

Wszystkie aspekty rozwoju zasobów ludzkich koncentrują się na rozwijaniu najbardziej doskonałych pracowników, tak aby organizacja i poszczególni pracownicy mogli realizować swoje cele zawodowe w zakresie obsługi klientów.

Organizacje mają wiele możliwości w zakresie zasobów ludzkich lub rozwoju pracowników , zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Rozwój zasobów ludzkich może mieć charakter formalny, na przykład podczas szkolenia w klasie, kursu w college'u lub organizacyjnego wysiłku planowej zmiany. Są to opcje, które masz do rozwijania swoich pracowników . Formalne szkolenie może stanowić wartość dodaną w twoim miejscu pracy.

Lub rozwój zasobów ludzkich może mieć charakter nieformalny, podobnie jak w przypadku coachingu pracowników przez menedżera lub wewnętrzne szkolenia i zajęcia rozwojowe prowadzone przez personel wewnętrzny lub konsultanta. Mentoring przez bardziej doświadczonych pracowników jest również zalecany do rozwoju pracowników.

Jest to szczególnie przydatne, gdy pracownicy stają się bardziej zaawansowani w Twojej organizacji.

Tradycyjnie liderzy i menedżerowie wyższego szczebla są odporni na zajęcia szkoleniowe i sesje edukacyjne.

Zdrowe organizacje wierzą w rozwój zasobów ludzkich i obejmują wszystkie te podstawy. Jedną z opcji, która jest zalecana, zamiast na wiele innych sposobów, w których organizacje rozwijają pracowników, jest zapewnienie szkolenia wewnętrznego z udziałem personelu wewnętrznego lub płatnego facylitatora lub konsultanta.

Istnieją wewnętrzne korzyści dla rozwoju pracowników.

Wskazówki dotyczące szkolenia wewnętrznego

Szkolenie w zakresie zarządzania rozwija mocne strony pracowników i ich zdolność do wniesienia wkładu w organizację. Organizacjom oferuje się różnorodne szkolenia z zakresu zarządzania - wybory są nieograniczone.

Szkolenie w zakresie zarządzania może obejmować dostarczanie wewnętrzne, dostosowywane do potrzeb Twojej firmy, sesje rozwoju zarządzania.

Rozwój wewnętrznego zarządzania jest również zapewniany przez kluby książki w pracy , trudne zadania pracy i coaching od szefa menedżera. Wiele opcji szkolenia w zakresie zarządzania jest identyfikowanych poprzez proces planowania rozwoju wydajności . Opcje obejmują zajęcia, wewnętrzne zadania w pracy, wycieczki terenowe i samokształcenie. Trening zarządzania podejściem z otwartością i kreatywnym nastawieniem.

Pomysły na tematy dotyczące szkoleń w zakresie zarządzania są tak różnorodne, jak zadania związane z zarządzaniem. Wybierz te szkolenia z zakresu zarządzania, które najlepiej pasują do Twojej kariery menedżerskiej, korzystając z tych sugerowanych opcji.

Kiedy zbliżasz się do wewnętrznego szkolenia, zalecanym sposobem oferowania sesji rozwojowych jest poprowadzenie facylitatora lub prezentera do spotkania z pracownikami w cotygodniowej grupie na dwugodzinną sesję szkoleniową. Sesje te mogą trwać przez kilka lat, chociaż z biegiem czasu będziesz chciał ograniczyć częstotliwość.

Kluczem do sukcesu sesji szkoleniowych jest to, że czas razem, dyskusja, wspólne tematy szkoleniowe, nowe informacje oraz wspólne czytanie zarówno edukują, jak i budują zespół . Dzięki odpowiedniemu moderatorowi, dostosowanemu do języka i kultury organizacji , sesje te zapewniają skuteczne podejście do uczenia się i rozwoju pracowników.

Ponadto nauczanie odbywa się w pogryzie wystarczająco małym, aby ćwiczyć, a uczestnicy nie są przytłoczeni informacjami. Mają także okazję porozmawiać o tym, co dla nich zrobiło, z lekcji, które zastosowali w miejscu pracy podczas następnej sesji treningowej.

Zgodnie z planowaną cotygodniową interakcją menedżerowie lub działy są zadowoleni i uznali, że proces szkolenia jest nieoceniony dzięki zbudowaniu silnego i efektywnego zespołu.

Kiedy pracowałem z firmami poza 90-minutową jazdą lub poza moim stanem, ograniczyłem sesje szkoleniowe do kilku razy w miesiącu. Odkryłem, że mniejsza częstotliwość zakłóca aspekty związane z budowaniem zespołu podczas spotkań, chociaż nie z edukacyjnym komponentem sesji szkoleniowych.

Tak więc, jeśli szukasz sposobu na rozwinięcie swojego wewnętrznego personelu, który obejmuje zewnętrznego konsultanta, a nawet wewnętrznego kierownika lub pracownika HR, jest to skuteczny sposób oferowania szkoleń i budowania zespołu w tym samym czasie.

Twoje możliwości rozwoju zarządzania i szkolenia pracowników są ograniczone jedynie twoją wyobraźnią i wyobraźnią twoich pracowników. Dlaczego nie wypróbować różnych opcji, aby dowiedzieć się, które najlepiej pasuje do Twojej organizacji.

Więcej opcji rozwoju zarządzania

Więcej o karierach w zarządzaniu zasobami ludzkimi