Pomoc w nauczaniu

Jak zwrot czesnego zazwyczaj działa dla pracowników

Pomoc w formie czesnego lub zwrot kosztów za naukę, jak wiadomo, jest świadczeniem pracowniczym świadczonym przez pracodawcę, co jest korzystne dla twojego miejsca pracy. W ramach programu pomocy na naukę, pracodawca płaci całość lub część kosztów pracownika za udział w zajęciach na uczelni lub na uniwersytecie.

Pomoc w nauce pomaga pracodawcom budować lojalność pracowników i długowieczność . Pomoc w nauce jest narzędziem utrzymania pracowników . Jest to także narzędzie rekrutacyjne, z którego korzystają pracodawcy o wysokich potencjalnych pracownikach, którzy koncentrują się na rozwoju i uczeniu się.

Pomoc w nauce to korzyść, której poszukuje wielu potencjalnych pracowników.

Pomoc w nauce umożliwia pracownikom dalsze poszerzanie wiedzy i umiejętności podczas pracy. Ciągły rozwój pracownika to zdecydowanie plus dla pracodawcy. Pracodawca czerpie korzyści z nauki, do której dąży pracownik, nawet jeśli jest to pośrednio poprzez takie czynniki, jak zatrzymanie i zaangażowanie.

Jakie tematy są objęte?

Pomoc w nauczaniu dostępna jest w kilku różnych formatach w zależności od pracodawcy. Niektórzy pracodawcy pokryją koszty jakiejkolwiek klasy, którą pracownik bierze, nawet jeśli zajęcia są całkowicie nie na temat dla pracownika. Inni pracodawcy pokrywają jedynie koszty zajęć, które są istotne dla aktualnej lub przyszłej pozycji pracownika.

Po pierwsze, pracodawca przyjmuje stanowisko, że każda klasa, która utrzymuje, że pracownik uczy się i rozwija, jest korzystna dla pracodawcy. Ci pracodawcy doceniają również korzyści związane z utrzymaniem, pozwalając pracownikom wybrać własną naukę.

W drugim, pracodawca koncentruje się na wartości nauki w klasie na konkretną pracę pracownika.

Ten czy inny sposób nie działa dla każdego pracodawcy, ale zalecam przyjęcie podejścia, które jest mniej kontrolujące dla dalszego wzmocnienia pozycji i zaangażowania pracowników .

Jak działa pomoc z nauczaniem

Wielu pracodawców, którzy oferują program nauczania, płaci pełne czesne czesne pracownika, opłaty za laboratorium i książki.

Inni płacą część kosztów edukacyjnych pracownika. Jeżeli pracodawca wymaga klasy, pracodawca zwykle płaci całkowity koszt i często zawiera zwrot kosztów .

Kiedy dostępna jest pomoc w nauczaniu, najczęstszą metodą administrowania programem jest wymaganie od pracowników, by płacili za własne czesne i książki po zarejestrowaniu się na zajęcia. Pracownik jest następnie zwracany, gdy po zakończeniu zajęć przekazuje pokwitowania i dowody zdobycia klasy C lub wyższej .

Pracownicy muszą często zamieniać kopie swoich sprawozdań z transkryptów lub ocen, aby otrzymać zwrot kosztów za naukę. Powodem, dla którego programy pomocy w nauczaniu prawie zawsze wymagają, aby pracownik złożył ocenę pozytywną C lub lepszą, jest upewnienie się, że pracownik mądrze wydatkuje pieniądze pracodawcy.

W większości przypadków pracodawcy ograniczają kwotę pomocy naukowej dostępnej dla pracowników. Pracodawcy ustalają limit w zakresie dostępnych dolarów na pracownika rocznie lub ustalają liczbę klas, które będą płacić za rok na pracownika, poprzez pomoc w nauce.

Pomoc w nauce czesnego

W niektórych przypadkach, gdy rozległe fundusze wydawane są na pomoc w nauce, pracodawca wymaga, aby pracownik podpisał umowę o zwrot czesnego, jeśli opuści organizację w określonym czasie.

W takich przypadkach pracodawca wybacza procent pomocy na naukę za każdy rok pozostania pracownika w organizacji po skorzystaniu z pomocy na naukę. Liczba lat, w których pracownik musi nadal pracować dla pracodawcy, może wynosić od dwóch do pięciu lat.

Nie zaleca się, aby długość czasu była bardziej uciążliwa. Pracodawcy nie chcą zatrzymywać negatywnych, zobowiązanych pracowników, którzy spędzają wolny czas, aby wypełnić swoje zobowiązania pieniężne.

Na przykład firmy obiecały pomoc w nauce na pokrycie kosztów długoterminowego, cenionego pracownika MBA. Ponieważ może to kosztować 100 000 USD lub więcej, pracodawcy chcą mieć pewność, że otrzymują zwrot z inwestycji. Jeśli pracownik odejdzie w określonym czasie, pracownik jest winien pracodawcy za całość lub część kosztów czesnego.

Jest to na ogół pisemna umowa, którą pracownik jest prawnie zobowiązany do spełnienia przy separacji od swojego pracodawcy finansującego czesne.

Pomoc w nauce jest często negocjowana w umowie o pracę . Starając się przyciągnąć trudno dostępnych talentów, pomoc ta może wykraczać poza to, co inni pracownicy otrzymują w ramach czesnego w tej samej organizacji.

Pomoc dla studentów ma sens dla pracodawców, ponieważ umożliwiasz swoim pracownikom dalszy rozwój i poszerzanie wiedzy . Twoi pracownicy pozostają w praktyce uczenia się, a frekwencja uniwersytecka sprzyja środowisku pracy, które ogólnie edukacja wspiera proces uczenia się pracowników .