Dotknij potęgi treningu wewnętrznego

Zapewnij wewnętrzny trening, aby rozwinąć wiedzę i umiejętności swoich pracowników

Szkolenia wewnętrzne oferują pracodawcom i pracownikom korzyści, których nie można znaleźć, wysyłając pracownika na zewnętrzny program szkoleniowy lub seminarium. Transfer szkoleń odbywa się w bardziej naturalny sposób, a pracownicy cementują naukę poprzez szkolenie innych pracowników.

Szkolenie w miejscu pracy, które zwiększa umiejętności pracownika i zapewnia jej gotowość do następnej promocji, jest na ogół o wiele lepsze od publicznego seminarium.

W moim głównym artykule na temat szkoleń wyszczególniono różne sposoby organizacji szkoleń dla pracowników. Podczas gdy niektóre metody obejmują zewnętrzne uczestnictwo w programach szkoleniowych i seminariach, mocno wierzę w siłę działań szkoleniowych i rozwojowych, które pracownicy wykonują wewnętrznie.

Wewnętrzne szkolenia i rozwój przeskakują ogromne bariery, które obciążają szkolenia zewnętrzne. Szkolenia wewnętrzne odzwierciedlają solidną wiedzę na temat kultury organizacji .

Szkolenie wewnętrzne wykorzystuje przykłady z życia codziennego, problemy i wyzwania, z jakimi uczestnicy spotykają się każdego dnia w pracy. Pomyślne szkolenie wewnętrzne identyfikuje dokładne umiejętności i wiedzę potrzebną uczestnikom do odniesienia sukcesu w swojej pracy. Przygotowuje również pracowników do odniesienia sukcesu w następnej pracy.

Szkolenia wewnętrzne są przedstawiane w języku i terminologii, którą uczestnicy rozumieją i mogą odnosić się do nich. Szkolenia wewnętrzne rozwijają umiejętności pracowników i cementują ich własną wiedzę na ten temat.

Prawdopodobnie znasz stare powiedzenie, że najlepszym sposobem upewnienia się, że pracownik dokładnie rozumie dany temat, jest przeszkolenie pracownika przez innych .

Wskazówki dotyczące szkoleń wewnętrznych dla pracowników

Te wskazówki pomogą zapewnić skuteczne wewnętrzne szkolenia i rozwój dla pracowników .

Podczas pracowniczego szkolenia

Skorzystaj z procesu planowania rozwoju wydajności, aby określić plan wewnętrznego rozwoju pracownika. Jest to specyficzne szkolenie zawodowe, którego rezultatem jest udany, rozwijający się pracownik.

Wewnętrzne szkolenie w miejscu pracy obejmuje takie działania, jak:

Mentoring i coaching

Mentoring , coaching i wyjazdy terenowe, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, pomagają pracownikom rozwijać ich umiejętności i wiedzę. Pracownicy, którzy "uczą innych" najskuteczniej wykorzystują wiedzę i umiejętności.

Wewnętrzne sesje szkoleniowe

Wewnętrzne sesje szkoleniowe i metody są skuteczne. Zwłaszcza jeśli oferują pracownikom nowe umiejętności i pomysły, wewnętrzne szkolenia, czytanie i spotkania mogą zastąpić wiele zewnętrznych szkoleń w organizacjach. Szkolenie wewnętrzne jest również opłacalne, a szkoleniowiec lub zasób szkoleniowy jest dostępny codziennie dla uczestników po sesji szkoleniowej.

Podsumowanie szkolenia wewnętrznego

Szkolenia wewnętrzne to opłacalna, zachęcana, skuteczna metoda szkolenia pracowników. Niezależnie od tego, czy szkolenia są zapewniane w miejscu pracy, od nieformalnych lub formalnych trenerów i mentorów, czy w ramach wewnętrznych seminariów, lunchów w workach brązowych lub konferencji, szkolenie wewnętrzne może potencjalnie pozytywnie wpłynąć na uczenie się i rozwój pracowników.

Daj szansę na wewnętrzne szkolenie pracowników. Szybko rozpoznasz siłę szkoleń wewnętrznych jako narzędzia do rozwoju pracowników.

Więcej informacji na temat transferu szkoleń