Wywiad Przywództwo Pytania i odpowiedzi

Czy rozmawiasz o pracy, w której pełniłbyś rolę przywódczą? Jeśli tak, oczekuj, że menedżer ds. Rekrutacji zapyta Cię o doświadczenie, które kwalifikuje Cię do prowadzenia, styl przywództwa i twoje osiągnięcia. Nawet jeśli nie ubiegasz się o rolę przywódczą, możesz wciąż odpowiadać na pytania dotyczące przeprowadzania wywiadów na temat przywództwa.

Przywództwo to nie tylko zarządzanie innymi, ale także silny przykład dla współpracowników.

Menedżerowie ds. Wynajmu oczekują kandydatów, którzy zainspirują swoich kolegów z drużyny do wykonywania swojej najlepszej pracy, nawet jeśli technicznie nie zarządzają grupą.

Przygotowanie się do pytań związanych z kierownictwem przed wywiadem pomoże ci uzyskać mocne odpowiedzi w danym momencie i poczujesz się pewnie zarówno przed, jak i podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Skorzystaj z przykładowych pytań i "Najlepszych odpowiedzi" wymienionych na końcu tego artykułu, aby pomóc Ci przygotować własne spersonalizowane odpowiedzi.

Jak odpowiedzieć na pytania Wywiad o przywództwie

Przygotuj się na pytania dotyczące wywiadu na temat przywództwa, myśląc o umiejętnościach przywódczych, które są najważniejsze dla stanowiska. Spójrz na listę prac, aby uzyskać więcej informacji na temat typu lidera, którego szukają, a także rodzajów zadań, które musisz wykonać.

Innym sposobem na przygotowanie się jest przyjrzenie się tej liście umiejętności przywódczych i zakreślenie umiejętności, które Twoim zdaniem są kluczowe dla danej pracy.

Zapoznaj się również z poniższą listą umiejętności menedżerskich, której poszukują pracodawcy.

Kiedy będziesz mieć kilka kluczowych umiejętności, pomyśl o wszystkich stanowiskach, na których pełniłeś role przywódcze. Mogą to być niekoniecznie stanowiska kierownicze, ale powinny to być miejsca pracy, w których byłeś liderem (na przykład, być może często pełniłeś funkcję lidera zespołu w pracy).

Jeśli jesteś absolwentem lub masz ograniczone doświadczenie zawodowe, możesz nie mieć doświadczenia bezpośrednio związanego z pracą. Więc rozszerz swoje myślenie o pracę wolontariuszy, kluby i nauczycieli akademickich, z których każdy może dostarczyć przydatnych przykładów twoich umiejętności przywódczych.

Użyj techniki odpowiedzi wywiadu STAR

Przemyślana, trafna anegdota jest często najlepszym sposobem na odpowiedź na tego typu pytania, szczególnie gdy są to pytania dotyczące wywiadu behawioralnego . Są to pytania, które wymagają podania przykładów z przeszłych doświadczeń zawodowych, aby udowodnić swoje kwalifikacje do pracy.

Odpowiadając na pytania dotyczące behawioralnego wywiadu na temat przywództwa, użyj techniki odpowiedzi wywiadu STAR :

(S) Sytuacja: Wyjaśnij tło sytuacji. Jaka była Twoja praca?

(T) Zadanie. Jakie było szczególne zadanie, które musiałeś wykonać? Jeśli pojawił się konkretny problem, do którego się zwracałeś, wyjaśnij, co to było.

(A) Działanie: Jakie działania podjąłeś (lub jakich umiejętności użyłeś), aby wykonać zadanie lub rozwiązać problem?

(R) Wynik: Jaki był wynik sytuacji? Czy dobrze wykonałeś zadanie? Czy rozwiązałeś problem?

Oto przykładowa odpowiedź na pytanie: "Podaj przykład czasu, w którym nieoczekiwanie musiałeś podjąć kierowniczą rolę." Ta odpowiedź wykorzystuje technikę STAR:

"W mojej ostatniej pracy byłem partnerem handlowym dla dużej firmy. Ogólna liczba sprzedaży naszej firmy spadła w porównaniu z poprzednim kwartałem, a nasz menadżer poprosił wszystkich sprzedawców o sugestie dotyczące możliwych metod poprawy sprzedaży. Przedstawiłem krótką prezentację na temat rozwiązania, które stworzyłem, które dotyczyło zmian w naszej szkoleniowej formie sprzedaży. Kierownik polubił moją sugestię i zlecił mi zadanie grupy roboczej, która wdrożyła to rozwiązanie. Kierowałem zespołem sześciu osób, opracowaliśmy i wdrożyliśmy nową metodę szkoleniową. Ostatecznie to rozwiązanie zwiększyło umiejętności i pewność naszych handlowców, a nasza liczba w następnym kwartale przekroczyła nasz poprzedni kwartał o 15 procent. Wierzę, że moja zdolność do jasnego przekazania mojego planu zarówno mojemu pracodawcy, jak i moim pracownikom doprowadziła do wielkiego sukcesu mojego projektu. "

Wywiad Przywództwo Pytania i odpowiedzi

Innym sposobem na przygotowanie się jest odpowiadanie na pytania dotyczące wspólnych wywiadów przywódczych.

Poniższa lista typowych pytań do rozmowy kwalifikacyjnej dotyczy przywództwa. Przeczytaj przykładowe odpowiedzi (pod linkiem "Najlepsze odpowiedzi"), a następnie przećwicz udzielanie własnych odpowiedzi na te pytania.

Należy pamiętać, że niektóre z powyższych pytań nie dotyczą bezpośrednio przywództwa, ale można na nie odpowiedzieć w sposób pokazujący umiejętności lidera i pomóc w sprzedaży kandydatury menedżerowi ds . Zatrudnienia . Weźmy na przykład pytanie "Co możesz zrobić dla tej firmy?" W takim przypadku Twoja odpowiedź może skupić się na tym, jak chcesz być silnym liderem w swoim dziale.