Co to jest rozwój zarządzania?

Możesz wykonać wiele zadań związanych z rozwojem zarządzania w miejscu pracy

Zarządzanie rozwojem jest ogólną koncepcją, która opisuje wiele sposobów, w jaki organizacje pomagają pracownikom rozwijać ich umiejętności osobiste i organizacyjne, albo jako menedżer w pracy zarządczej, albo z myślą o ewentualnym zadaniu zarządzania.

Organizacje potrzebują procesu rozwijania umiejętności swoich menedżerów, ponieważ ci pracownicy kierują i organizują pracę wszystkich innych pracowników. Dodatkowo, jeśli chcesz zatrzymać swoich najlepszych menedżerów i potencjalnych menedżerów, najważniejszą spośród ich potrzeb z pracy jest możliwość dalszego rozwoju osobistego i zawodowego oraz rozwoju ich kariery .

Kiedy pracownicy myślą o rozwoju zarządzania, mogą pomyśleć o zajęciach uniwersyteckich i programach MBA, szkoleniach zewnętrznych prowadzonych przez konsultantów oraz uczestnictwie w konferencjach, targach, warsztatach i seminariach. Są to częste sposoby, w jakie pracodawcy inwestują czas i pieniądze w rozwój swoich menedżerów.

Większość rozwoju zarządzania nie angażuje zewnętrznej obecności w klasie

Jednak większość rozwoju zarządzania nie obejmuje zajęć zewnętrznych ani profesjonalnych trenerów. Obejmuje on codzienną pracę pracownika, zadania rozciągające umiejętności, odgrywane role przywódcze, mentoring kierownika wyższego szczebla, trening cross-training i inne możliwości rozwoju w miejscu pracy.

Budowanie umiejętności menedżerów poprzez opcje rozwoju zarządzania ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania organizacji. Wynika to z siły menedżera, który wpływa na organizację poprzez swój nadzór nad pracą innych pracowników.

Zwłaszcza średni menedżerowie powinni komunikować kierunek, cele i wizję firmy swoim pracownikom raportującym. Tylko wygodne komunikatory biznesowe mogą skutecznie wykonywać swoje potrzebne zadania komunikacyjne.

Jednak starsi liderzy firmy polegają na komunikacji, ponieważ ci starsi liderzy nie mogą łatwo komunikować się z każdym pracownikiem.

Nic dziwnego, że menedżerowie w twoim miejscu pracy są najważniejszym czynnikiem zaangażowania pracowników, motywacji pracowników i budowania produktywnego miejsca pracy . Menedżerowie są kluczem do zatrzymania pracowników i głównym powodem, dla którego pracownicy powołują się, gdy opuszczają obecnego pracodawcę.

Tak więc potrzeba rozwoju zarządzania jest znacząca i może zapewnić znaczny zwrot.

Zalety wewnętrznego zarządzania rozwojem

Rozwój wewnętrznego zarządzania ma przewagę nad zewnętrznymi seminariami i klasami. Przedstawia i wzmacnia potrzebne umiejętności i techniki zarządzania. Mówi wspólnym językiem zrozumiałym dla ludzi w twojej organizacji - i zapewnia im wspólny język, z którego mogą korzystać.

Rozwój zarządzania wewnętrznego jest przedstawiony wokół twoich wyzwań i problemów, dlatego jest dostosowany do potrzeb osób, które biorą udział. Jest on oferowany na twoich warunkach w preferowanym czasie i preferowanej długości.

Rozwój wewnętrznego zarządzania wzmacnia kulturę organizacji i odpowiada normom i oczekiwaniom miejsca pracy menedżera. Zawiera przykłady znanych miejsc pracy i wzmacnia pożądany kierunek organizacji, wartości i cele.

Zrobione z rozwagą, wewnętrzny rozwój zarządzania wzmacnia również zastosowanie umiejętności nabytych podczas szkolenia w miejscu pracy.

Ta znacząca zdolność do wykonywania działań niezbędnych do przeniesienia szkolenia do miejsca pracy przed , w trakcie i po szkoleniu jest uzasadnieniem potrzebnym do zapewnienia rozwoju wewnętrznego zarządzania.

Może wymagać cotygodniowych zadań, czytania i szkolenia w miejscu pracy . Pracownicy mogą pracować razem w grupach badawczych poza samym faktycznym szkoleniem. Możesz także zapewnić szkolenia z zakresu rozwoju zarządzania w ramach trwającego, regularnie zaplanowanego spotkania zarządu.

Opcje rozwoju zarządzania

Możliwości szkolenia pracodawcy są szeroko rozpowszechnione i obejmują wiele możliwości.

Rozwój zarządzania może obejmować takie zewnętrzne możliwości, jak zajęcia uniwersyteckie, seminaria, warsztaty, kursy, konferencje i wycieczki terenowe. Pracodawcy mogą pomagać pracownikom w realizacji tych opcji, płacąc za zajęcia i seminaria.

Mogą również oferować pomoc w zakresie nauki dla pracowników uczęszczających na zajęcia uniwersyteckie lub uniwersyteckie, którzy planują uzyskać stopień naukowy.

Możliwości rozwoju wewnętrznego zarządzania są liczne i mogą obejmować następujące możliwości rozwoju i ciągłego rozwoju pracowników.

Treść rozwoju zarządzania

Są to obszary treści, które szkolenia z zakresu rozwoju zarządzania, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, powinny zawierać, aby Twoja organizacja mogła skutecznie funkcjonować. Twoi menadżerowie skorzystają, podobnie jak członkowie zespołu raportującego i cała organizacja.

Oprócz rozwoju umiejętności rozwój zarządzania jest także okazją do nauczenia kultury organizacji. Normy, zasady i oczekiwania w twoim miejscu pracy są wyjątkowo twoje. Nawet doświadczeni menedżerowie skorzystają z przypomnień o szkoleniach w oczekiwaniach dotyczących kultury i polityki w miejscu pracy.

Głównym celem wszystkich aspektów rozwoju zarządzania jest umożliwienie menedżerom skuteczniejszego wykonywania swojej pracy jako menedżerowie. Nie przegap okazji, by mieć wpływ na jeden z najważniejszych zasobów.

Twoi średni menedżerowie to szprychy, które trzymają kierownicę organizacji razem . Pomóż im stać się najlepszymi, jakimi mogą być.