Jak zrobić plan ścieżki kariery?

Owe sam plan ścieżki kariery

Ścieżka kariery jest procesem stosowanym przez pracownika do wyznaczania kursu w organizacji dla swojej ścieżki kariery i rozwoju kariery. Ścieżka kariery obejmuje zrozumienie, jaka wiedza, umiejętności, cechy osobowe i doświadczenie są wymagane, aby pracownik mógł rozwijać swoją karierę w poziomie lub poprzez dostęp do promocji i / lub transferów departamentów.

Ścieżka kariery wymaga od pracownika uczciwego spojrzenia na jego cele zawodowe, umiejętności, potrzebną wiedzę, doświadczenie i cechy osobiste.

Ścieżka kariery wymaga od pracownika, aby opracował plan uzyskania tego, co niezbędne dla każdego z tych obszarów do prowadzenia swojej ścieżki kariery.

Owe sam plan ścieżki kariery

Czy czerpiesz korzyści ze starannie opracowanego, napisanego, wspieranego przez pracodawcę planu ścieżki kariery? Tworzenie ścieżki kariery zawodowej lub ścieżki kariery jest niezbędnym elementem zarządzania karierą przez całe życie.

Plan ścieżki kariery jest również kluczowym czynnikiem w planowaniu rozwoju wydajności (PDP), w którym osoba nadzorująca i pracownik raportujący omawiają i planują możliwości rozwoju dla pracownika. PDP jest ważny, ponieważ został napisany, udostępniony przełożonemu, ogólnie monitorowany przez organizację pod względem skuteczności i sprawdzany co kwartał (zalecany) lub regularnie.

Ocena wydajności , w niektórych organizacjach, jest również okazją do ścieżki kariery. Ścieżka kariery jest również postrzegana w organizacjach z formalnym procesem jako wsparcie instytucjonalne.

Ścieżka kariery obejmuje zarówno pożądane miejsce docelowe pracownika, jak i etapy, doświadczenie i rozwój, które będą potrzebne, aby osiągnąć postęp w podróży. Ścieżka kariery daje pracownikowi poczucie kierunku, sposób oceny postępów w karierze zawodowej, a także cele kariery i kamienie milowe.

Rozwijanie ścieżki kariery jest łatwiejsze i bardziej wspierane w organizacji, która ma proces PDP lub skuteczny proces oceny pracy lub planowania kariery.

Możesz jednak jako indywidualny pracownik stworzyć własny plan ścieżki kariery. Jesteś osobą, dla której najważniejsza jest ścieżka kariery. Zasługujesz na przemyślany plan ścieżki kariery.

Jak rozwinąć ścieżkę kariery

Możesz rozwinąć ścieżkę kariery, przyglądając się pożądanej pracy / zadaniom w swojej organizacji. Następnie wyznaczcie kurs obejmujący miejsca pracy i działy, korzystając z pomocy przełożonego lub kierownika i pracowników działu kadr, czyli najbardziej prawdopodobnej ścieżki kariery, która pozwoli osiągnąć zamierzony cel.

Rozpoznaj, że uzyskanie pożądanej pracy może wymagać ruchów poprzecznych, transferów z departamentów i awansów na stanowisko pracy, jeśli chcesz osiągnąć swój cel.

Osiągnięcie pożądanego celu będzie wymagało również rozwijania umiejętności, szukania możliwości rozwoju pracowników i zdobywania określonych doświadczeń w miarę postępów w ścieżce kariery w organizacji.

Pomóc w tym będzie coaching od twojego przełożonego i pomoc mentorska od bardziej doświadczonego pracownika, prawdopodobnie pracownika o pozycji powyżej twojej na schemacie organizacyjnym .

Dodatkowe uwagi w rozwijaniu ścieżki kariery

Podczas opracowywania planu ścieżki kariery istnieją trzy dodatkowe kwestie.

Jak wspierać skuteczne planowanie ścieżki kariery i jej rozwój

Pracownicy chcą widzieć i rozumieć swoje kolejne możliwości w swojej firmie. Jest to szczególnie ważne dla ambitnych pracowników, którzy chcą i oczekują, aby możliwości rozwoju kariery były satysfakcjonujące i motywowane w pracy.

Przemyślany plan ścieżki kariery jest kluczowym czynnikiem zaangażowania pracowników i utrzymania pracowników . Organizacja przyczynia się do zdolności pracownika do rozwijania ścieżki kariery poprzez przekazywanie wiedzy, umiejętności, doświadczenia i wymagań związanych z pracą na każdym stanowisku w firmie - jest przejrzysta. Dzięki tym informacjom pracownik może planować i przygotowywać się do różnych zadań i możliwości.

Organizacja wspiera pracowników w rozwijaniu i rozwijaniu ścieżki kariery, zapewniając dostęp do tych możliwości i informacji.

Dzięki dostępowi do tych procesów i systemów każdy pracownik powinien mieć możliwość kontynuowania ścieżki kariery.