Przesunięcie boczne zapewnia ścieżkę kariery dla pracownika

Przesunięcia boczne zapewniają rozwój kariery dla pracowników

I na lateral move, pracownik przechodzi do równoważnej roli w organizacji, zwykle z podobnym przedziałem płac i tytułem pracy na tym samym poziomie. Jednak w ruchu bocznym zmienia się zakres obowiązków pracownika, co daje pracownikowi nowe możliwości.

Przesunięcie boczne daje pracownikowi szansę na poszerzenie umiejętności i nawiązanie kontaktu sieciowego z nowym kręgiem pracowników i klientów. Przesunięcie boczne jest szansą dla pracownika na poszerzenie możliwości swojej ścieżki kariery .

Wizualnie, w ruchu bocznym, nowa praca pracownika jest równa lub na tym samym poziomie na schemacie organizacyjnym, jak poprzednia praca pracownika. Pracownik, który przyjmuje ruch boczny, może lub nie może zgłosić się do tego samego kierownika w zależności od obowiązków, które zgłaszają temu kierownikowi.

Często umożliwia pracownikowi zgłoszenie się do nowego menedżera, który pozwala swojej organizacji na poszerzenie i poszerzenie wiedzy na temat umiejętności i doświadczenia pracownika. Może to wpłynąć na późniejsze ruchy i możliwości kariery.

Podobnie, pracownik, który wykonuje ruch boczny, może lub nie może zmieniać wydziałów, biur, obszarów roboczych lub grup roboczych. Ale jeśli pracownik, po raz kolejny, daje więcej członkom organizacji możliwość zapoznania się z wkładem i potencjałem pracownika.

W każdej organizacji promocje na pracę są ograniczone liczbą ról potrzebnych do wykonania pracy.

Liczba dostępnych ról, widoczna wizualnie na schemacie organizacyjnym, maleje wyżej na wykresie, ponieważ coraz mniej osób jest potrzebnych do wypełnienia kolejnej warstwy zadań.

Gdy pracownik przyspiesza tworzenie schematu organizacyjnego, istnieje mniej możliwości. Organizacje potrzebują mniej osób, które organizują i zarządzają pracą oraz nadzorują pracę innych, niż potrzebują pracowników, którzy faktycznie wykonują pracę.

Zalety ruchu bocznego

W konsekwencji ruch boczny zapewnia ścieżkę kariery pracownikom, szkolenia i nowe doświadczenia dla pracowników, gdy oferty pracy nie są dostępne. Przesunięcie boczne zapewnia korzyści dla pracownika. W ruchu bocznym pracownik:

Ruch boczny jest postrzegany jako pożądany przez pracowników ze względu na wpływ, jaki ruch boczny ma na szansę pracownika na osobisty i zawodowy wzrost i motywację. Podczas gdy ruch boczny nie może znacząco wpływać na płace, przesunięciu bocznemu często towarzyszy niewielki wzrost wynagrodzenia.

Zwiększona, a przynajmniej zmieniona odpowiedzialność, a także możliwość wpływania na szersze decyzje organizacyjne mogą również wystąpić z przesunięciem bocznym.

Ruch boczny podnosi status pracownika, który otrzymuje ruch poprzeczny. Ruch jest widocznym znakiem szacunku pracodawcy, że rozwija pracownika i przygotowuje go do większych i lepszych możliwości. Współpracownicy widzą to jako menedżerowie.

Przesunięcie boczne jest postrzegane jako ciągłe zobowiązanie ze strony pracodawcy, aby umożliwić pracownikowi dalszy rozwój i wzrost zatrudnienia oraz dążenie do pożądanej ścieżki kariery .

Jest ceniony jako wzmacniacz szans. Jest ceniony przez pracowników, którzy nie są jeszcze gotowi - lub szansa nie istnieje dla promocji. Kariera pracownika wciąż rośnie.

Znany również jako boczny transfer zadań , transfer