Jak wykazać szacunek w miejscu pracy

Użyj tych wskazówek, aby stworzyć szacowne miejsce pracy, które umożliwia pracownikom

Zapytaj kogokolwiek w swoim miejscu pracy, jakiego leczenia najbardziej chcą od swoich szefów i współpracowników w pracy. Najprawdopodobniej znajdą się na szczycie listy z pragnieniem, aby ich pracodawca i współpracownicy traktowali ich tak, jak gdyby byli godni i z szacunkiem .

Szacunek pojawia się wtedy, gdy odczuwa się podziw i głębokie traktowanie jednostki. Uważasz, że osoba ta jest godny Twojego szacunku i szacunku ze względu na dobre cechy i możliwości, jakie przynoszą Twojemu miejscu pracy.

Po odczuciu szacunku i szacunku, demonstrujesz je, działając w sposób, który pokazuje, że jesteś świadom swoich kolegów jako ludzi, którzy zasługują na szacunek. W związku z tym uznajesz, że mają one prawa, opinie, życzenia, doświadczenie i kompetencje. Mają prawo, abyś je widział przez tę referencyjną soczewkę.

Szacunek w muzyce popularnej

Popularne piosenki wyrażają potrzebę szacunku. Jest to uniwersalna potrzeba ludzi.

Z Aretha Franklin:

"POSZANOWANIE
Dowiedz się, co to dla mnie znaczy. "

szkolić:

"Każdy potrzebuje trochę szacunku
Każdy potrzebuje trochę czasu
Każdy potrzebuje trochę szacunku
Każdy potrzebuje trochę. "

Każdy potrzebuje trochę szacunku. Wiesz, kiedy masz szacunek. Wiesz, kiedy nie masz. Nie można znieść szacunku, ale można poczuć, że emanuje ono od współpracowników i szefów - i można go poczuć, gdy nie jest.

Jak pracownicy oceniają szacunek

Możesz usłyszeć szacunek w tonie głosu osoby, w niewerbalnej komunikacji i słowach, których używają do przemawiania.

Możesz zobaczyć szacunek, jak twój współpracownik lub szef głęboko cię słucha i zadaje pytania, aby upewnić się, że rozumieją twój punkt widzenia.

Oceniasz szacunek poprzez sposób, w jaki traktuje cię Twoja organizacja, twoi szefowie i twoi współpracownicy . Widać to w sposobie, w jaki organizacja ustanawia nowe zasady i zasady, w jaki sposób wprowadzają one nowe procedury dla pracowników oraz w jaki sposób rekompensują, rozpoznają i nagradzają .

Widzisz stopień ich szacunku w tym, jak często pytają Cię o opinię, wprowadzają zmiany w pracy, które wpływają na twoją pracę przed ich wdrożeniem i delegują sensowne przypisania .

Ale jaki naprawdę jest szacunek? Jak wygląda szacunek w pracy?

Wskazówki dotyczące demonstrowania szacunku

Możesz okazywać szacunek prostymi, ale potężnymi działaniami. Pomysły te pomogą ci uniknąć niepotrzebnego, niewrażliwego, niezbyt poważnego braku szacunku.

Istnieje wiele innych sposobów okazania szacunku w pracy . Będziesz chciał, aby twoja praca stała się znaczącą pracą. Szacunek jest podstawą znaczącej pracy. Pomysły te stanowią solidny fundament, ale twoja wyobraźnia i przemyślane rozważania przyniosą ci znacznie więcej.

Wdrażane konsekwentnie w pracy, te pełne szacunku działania pomagają zapewnić pełne szacunku, rozważne i profesjonalne miejsce pracy. Możesz mieć pewność, że szanujące się miejsce pracy przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.

Jeszcze? Zobacz 40 sposobów, aby podziękować Ci w pracy i 20 sposobów na poinformowanie swoich pracowników, że ci zależy .