Jakie są roszczenia z tytułu niedbałego wynajmu?

Kiedy pracownik lub klient może złożyć roszczenie o zaniedbanie?

Niedopuszczalne roszczenia rekrutacyjne można uniknąć, jeśli pracodawcy wykonują swoje zadanie, które ma zapewnić pracownikom i klientom dobrze zorganizowane, bezpieczne środowisko pracy. W tym środowisku pracy ludzie mają prawo do uzasadnionych oczekiwań, że nie doznają obrażeń ani nie doznają uszczerbku. Klienci mają takie same oczekiwania jak pracownicy.

Jeśli decyzja o zatrudnieniu podjęta przez pracodawcę powoduje, że pracownik szkodzi lub szkodzi klientowi, współpracownikowi lub jakiejkolwiek osobie, która ma kontakt z pracownikiem za pośrednictwem swojej pracy, pracodawca może zostać obciążony niedbałym zatrudnieniem.

Oskarżenie o roszczenia o zaniedbanie powstaje, gdy oferent uważa, że ​​pracodawca powinien był wiedzieć o sytuacji brutalnego zachowania pracownika. W tych roszczeniach, filer stara się udowodnić, że szkodliwe zachowanie było oczekiwane w oparciu o wcześniejsze zachowanie, które wykazało, że pracownik był niebezpieczny, niewiarygodny, seksualny drapieżnik lub złodziej, aby wymienić kilka możliwych roszczeń.

Kiedy pracodawcy są podatni na nieuczciwe roszczenie o wynajem?

Pracodawcy są najbardziej narażeni na niedopełnienie roszczeń o rekrutację, jeśli nie wykonają następujących czynności.

Gdzie dominują niedbałe roszczenia rekrutacyjne?

Niedbałe roszczenia o rekrutację są bardziej powszechne w niektórych branżach, w tym w opiece nad zależnymi dziećmi lub dorosłymi oraz w tych konkretnych branżach: "pośrednicy w obrocie nieruchomościami (posiadający klucze lub znający kombinacje przepustek), personel wynajmowanego mieszkania, personel kondominium, osoby dostarczające przesyłki, osoby świadczące usługi i konserwację, pielęgniarki i pracownicy socjalni, pracownicy opieki zdrowotnej w domu i pracownicy użyteczności publicznej. "

Co sprawia, że ​​pracodawca jest potencjalnie odpowiedzialny?

Rosnąca liczba państw i światowych jurysdykcji ma prawa dotyczące tego, co sprawia, że ​​pracodawca jest potencjalnie niedbałym kandydatem do wnoszenia pozwów, w tym tych.

Przykłady potencjalnych roszczeń o zaniechanie wynajmu

Oto przykłady rodzajów roszczeń, które zostały złożone i wygrane z pracodawcami.

Podczas gdy pracodawcy muszą przeprowadzać staranne kontrole w tle, muszą również przeprowadzać uczciwe i niedyskryminacyjne kontrole. Kontrole osób, które są kandydatami do tej samej pracy, powinny być takie same. Powinno istnieć wyraźne powiązanie między przeprowadzonymi kontrolami tła a wymogami stanowiska lub podstawowego zatrudnienia.

Aby uniknąć kłopotów i czasu pracy personelu, potencjalnych strat wydajności i reputacji oraz odszkodowań finansowych przyznanych przez sądy, pracodawcy muszą przeprowadzić dokładne sprawdzenie przeszłości. Musisz wiedzieć, kto zatrudniasz, aby w jakikolwiek sposób nie szkodzić pracownikom lub klientom.

Zastrzeżenie: Należy pamiętać, że podane informacje, mimo że autorytatywne, nie są gwarantowane pod względem dokładności i legalności. Witryna jest odczytywana przez ogólnoświatową publiczność, a prawa i przepisy dotyczące zatrudnienia różnią się w poszczególnych stanach i krajach. Poproś o pomoc prawną lub pomoc ze strony państwowych, federalnych lub międzynarodowych zasobów rządowych, aby upewnić się, że Twoja interpretacja prawna i decyzje są prawidłowe dla Twojej lokalizacji. Te informacje służą jako wskazówki, pomysły i pomoc.