Wojskowe standardy medyczne dla pozyskania i powołania

Dyskwalifikujące się schorzenia wymienione są poniżej. Kody International Classification of Disease (ICD) są wymienione w nawiasach po każdym standardzie.

Przyczyny odrzucenia w przypadku powołania, werbowania i wprowadzenia (bez zatwierdzonego zwolnienia ) są uwierzytelnioną historią:

za. Audiometry, skalibrowane zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO 1964) lub American National Standards Institute (ANSI 1996), zostaną wykorzystane do przetestowania przesłuchania wszystkich wnioskodawców.

b. Wszystkie zapisy audiometryczne lub odczyty audiometryczne zarejestrowane na podstawie raportów z badań lekarskich lub innych dokumentacji medycznej zostaną wyraźnie zidentyfikowane.

do. Dopuszczalne poziomy słuchu audiometrycznego (oba uszy) to:

Opracowano na podstawie Dyrektywy Departamentu Obrony (DOD) 6130.3, Fizyczne Standardy Mianowania, Werbowania i Indukcji oraz Instrukcji DOD 6130.4, Kryteriów i Procedur Wymagania dla Fizycznych Standardów dla Mianowania, Werbowania lub Indukcji w Siłach Zbrojnych .