Przykładowe pytania dotyczące samooceny pracownika

Użyj tych przykładowych pytań do samooceny, którą wykonują Twoi pracownicy

Zaleca się samoocenę pracownika w ramach procesu planowania rozwoju wydajności . Jest wykorzystywany do angażowania pracowników i angażowania ich w bliższe spojrzenie na ich wyniki.

Oceny samooceny pracowników również przyczyniają się do skuteczności wymiany między pracownikiem a kierownikiem podczas planowania rozwoju wydajności lub spotkania oceny wydajności . Pomagają one pracownikowi w przemyślany sposób uczestniczyć w dyskusji, zamiast siedzieć i brać wszystko w trakcie rozmowy z menedżerem.

Robiąc przygotowania przed spotkaniem, pracownicy mogą spędzać czas zastanawiając się, co chcą osiągnąć i osiągnąć w swojej karierze . Mogą brać pod uwagę takie czynniki, jak kolejna praca, na którą chcieliby się przygotować. Mogą poinformować kierownika o rodzajach pomocy potrzebnej do osiągnięcia swoich celów .

Każdy pracownik musi opracować ścieżkę kariery , która pozwoli mu stworzyć satysfakcjonujące życie zawodowe. Najbardziej zaangażowani i zmotywowani pracownicy to tacy, którzy mają ścieżkę, którą sami widzą, i która pozwala im osiągnąć swoje cele i marzenia.

We wcześniejszym artykule omówiono powody, dla których warto uwzględnić samoocenę pracownika w procesie planowania rozwoju wydajności. Podano także ogólne podejście i format samooceny pracownika.

Zapoznaj się z artykułem, a następnie wybierz niektóre lub wszystkie z tych przykładowych pytań do ewaluacji pracowników dotyczących ich wydajności i planów kariery w Twojej organizacji.

Pytania dotyczące samooceny

Z przemyślaną odpowiedzią na poniższe pytania dotyczące samooceny. Podziel się z innymi swoimi odpowiedziami ze swoim przełożonym.

Komponenty pracy

Przejrzyj swój opis stanowiska.

Osiągnięcia

Cele

Rozwój zawodowy