Dowiedz się o znaczeniu zarządzania zasobami ludzkimi

Debaty na temat znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi występują codziennie w miejscu pracy. Niektórzy pracownicy traktują HR jako policję, traumatyzację, systematyzowanie ram zarządzania wykonawczego. Pracownicy ci postrzegają pracowników HR jako odźwiernych, ludzi, którzy nie interesują się problemami pracowników.

Widzą także kadrę HR jako menedżerów wspierających, a nie zwykłych pracowników. Oni przypisują nikczemnym celom i motywacjom pracowników HR i mówią o tym, dlaczego nie cierpią HR .

Częściowo problem polega na tym, że dział HR musi równoważyć interesy pięciu różnych interesariuszy, aby pracownicy mogli czuć, że ich interesy są ignorowane. A HR musi zrobić lepszą robotę, reklamując własny róg i edukując pracowników o tym, w czym wnoszą swój wkład.

HR jest ważny

Dobry dział HR ma kluczowe znaczenie dla zorientowanego na pracownika, produktywnego miejsca pracy, w którym pracownicy są zasilani i zaangażowani. Oto powody, dla których.

Znaczenie HR jest łatwo pomijane w codziennej pracy w miejscu pracy, ale bez wkładu w każdym z tych obszarów organizacja byłaby mniej skuteczna.