Misja jest tym, co robisz

Twoja misja jest wyrazem tego, co robisz jako organizacja

Misja jest twoją ekspresją tego, co robi twoja organizacja. Twoja misja mówi klientowi, pracownikowi, udziałowcowi, sprzedawcy lub zainteresowanemu kandydatowi do pracy dokładnie o tym, co robisz w biznesie. Ustalenie misji jest wczesnym elementem planowania strategicznego firmy lub organizacji.

Misja to opis, dlaczego Twoja organizacja istnieje obecnie. Jeśli z powodzeniem zasymilowałeś i zintegrowałeś swoją misję z kulturą firmy , każdy pracownik powinien móc werbalnie dzielić misję.

Działania każdego pracownika powinny pokazywać misję w działaniu. Misja, wraz z wizją i wartościami lub zasadami przewodnimi , stanowi probierz, z którym pracownicy w Twojej organizacji podejmują decyzje.

Zwykle misja waha się od kilku słów do kilku akapitów. Krótsza misja jest bardziej zapadająca w pamięć. Kiedy misja rozciąga się na strony, a nawet na akapity, zazwyczaj dzieje się tak, ponieważ organizacja wyraża również, w jaki sposób planuje osiągnąć lub utworzyć misję, zwykle cztery lub pięć kluczowych strategii. Proces ten lepiej jest pozostawić na później w planowaniu strategicznym, gdy organizacja opracowuje strategie, cele i plany działania.

Twój cel w misji jest opisowy, niezapomniany i krótki. Misja przełożona jest na praktyczne plany dzięki opracowaniu misji.

Więcej o misji i planowaniu strategicznym