Zmień wskazówki dotyczące zarządzania

Użyj tych wskazówek, aby planować i wdrażać zmiany w pracy

Te wskazówki dotyczące zarządzania zmianami powinny pomóc w wprowadzeniu zmian , od zakresu wdrażania nowych celów i kierunku, poprzez lean manufacturing po totalną transformację organizacji.

Wreszcie, tak długo, jak pracownicy muszą świętować nowe początki, trzeba zapewnić pracownikom możliwość opłakiwania przeszłości, pozbywania się znanych sposobów wykonywania pracy. Nawet jeśli zmiana jest, miejmy nadzieję, zyskiem dla twojej organizacji, to zawsze jest strata.

Ludzie gubią współpracowników, wygodne procesy pracy, znane sposoby robienia rzeczy, sieci komunikacyjne, bezpieczeństwo i stabilność lub zaufanie do własnych możliwości. Rozpoznaj ich stratę, a pomożesz ludziom poruszać się szybciej wraz z tobą w nowym, odważnym świecie.

Zmień lekcje zarządzania

W ankiecie czytelników setki respondentów zaproponowało dodatkowe zalecenia i wskazówki dotyczące zarządzania procesem zmian .

Więcej informacji o zarządzaniu zmianami