Zarządzanie zmianami

Pracownicy potrzebują umiejętności zarządzania zmianą, aby odnieść sukces

Zmiana jest tutaj, aby pozostać. Nie możesz od tego uciec; nie możesz odejść. Nie możesz wrócić do starych dobrych czasów. Nie możesz kontynuować swojej pracy, jak zawsze to robiłeś. Żyjesz w świecie pracy z klientami, którzy są coraz bardziej wymagający. Technologia zmienia każdy aspekt pracy.

Robienie więcej za mniej wymaga ponownego zdefiniowania ról i obowiązków pracowników, zmiany procesów i systemów oraz udoskonalenia obsługi klientów.

Potrzeba, aby Twoi pracownicy podejmowali decyzje i działali szybko w ramach parametrów ich pracy, wzrasta wraz z wymaganiami klientów i potrzebą zwiększenia elastycznego miejsca pracy.

W tym szybko zmieniającym się środowisku umiejętności zarządzania zmianą są najważniejsze, jeśli chcesz odnieść sukces. Bez względu na swoją pracę, musisz nauczyć się zarządzać zmianami. Przejęcie zmian powoduje, że możesz przewidzieć i zaplanować następne doświadczenia. Jest o wiele bardziej potężny i proaktywny niż pozwalanie każdemu mijanemu wiatrowi na bufet twojego życia zawodowego i perspektywy. Niezależnie od tego, czy zmiana dotyczy Twojego życia osobistego, czy też zostanie przeniesiona na Twój dzień pracy lub zmiana wiąże się z pracą, twoje umiejętności w zakresie zarządzania zmianami pomogą ci poruszać się po podróży.

Zarządzanie zmianami to proces pomagający jednostkom i organizacji przejść z obecnego stanu do pożądanego stanu. Obejmuje narzędzia, umiejętności i najlepsze praktyki w obszarach, które obejmują:

Cele każdego procesu zarządzania zmianą obejmują zmniejszenie rozproszenia, jakie odczuwa organizacja, gdy przechodzi ona z bieżącego stanu do pożądanego stanu.

Czynniki rozpraszające obejmują nadmierną reakcję pracowników i przeciwdziałanie zmianom , zmianę codziennych priorytetów, zmianę kierunku firmy lub wizji, która wpływa na cele i strategie pracowników, oraz planowanie czasu poświęconego na przedmioty o niższym priorytecie.

Proces zarządzania zmianami może obejmować całą organizację i angażować każdego pracownika, lub może być węższy i bardziej skoncentrowany na dziale, grupie roboczej lub osobie. Im więcej osób jest zaangażowanych, tym więcej czasu, energii i zaangażowania potrzeba.

Rodzaje zmian do zarządzania

Zmiany w zarządzaniu są nieskończone. Niektóre z nich to całe inicjatywy dotyczące zmiany organizacji. Inni są bliżej domu: zmiany departamentalne i zmiany personalne. W związku z tym może pojawić się potrzeba zarządzania zmianami w takich obszarach.

Zauważ, że zakres zmian wpływających na ciebie jest szeroki. Wszystkie one wymagają, abyś wiedział, jak skutecznie zarządzać zmianą, nawet jeśli nie traktujesz zmian jako czegoś, czym musisz zarządzać.

Możesz uczyć się i ćwiczyć skuteczne techniki zarządzania zmianami. Poprawisz swoją karierę i zwiększysz swój wkład w swoją organizację. Te wskazówki i techniki pokazują, w jaki sposób. Sprawdź, co wpływa na twoją umiejętność nawigacji.