Komunikacja w zarządzaniu zmianami

Komunikacja jest kluczowa, gdy chcesz, aby ludzie się zmieniali

Nie możesz przesadzić, kiedy prosisz swoją organizację o zmianę. Każdy odnoszący sukcesy menedżer, który poprowadził udany wysiłek zarządzania zmianą , wyraża potrzebę nadkompromisów podczas zmiany doświadczenia i czyni to stwierdzenie z perspektywy czasu.

Nie istnieje organizacja, w której pracownicy są całkowicie zadowoleni z komunikacji . Komunikacja jest jednym z najtrudniejszych problemów w organizacjach.

Jest to obszar, na który najczęściej skarżą się pracownicy podczas zmian organizacyjnych i codziennych operacji. Powód?

Skuteczna komunikacja wymaga czterech komponentów, które doskonale współdziałają w tworzeniu wspólnego znaczenia, ulubionej definicji komunikacji.

Praktycy zarządzania zmianami przedstawili szeroką gamę sugestii dotyczących dobrego komunikowania się podczas wszelkich zmian organizacyjnych.

Zalecenia dotyczące komunikacji w celu efektywnego zarządzania zmianą

Opracuj pisemny plan komunikacji, aby upewnić się, że wszystkie poniższe czynności zachodzą w twoim procesie zarządzania zmianą.

Dodatkowe informacje na temat zarządzania zmianami