Armia zgłosiła się do opisów zadań

Podstawowy opis stanowiska

Uwaga: To nie jest praca na poziomie podstawowym.

Nadzoruje, instruuje i służy jako starszy członek zarejestrowany w działaniach SF. Trenuje i utrzymuje biegłość we wszystkich najważniejszych zadaniach związanych z siłami specjalnymi. Wykonuje zadania administracyjne, operacyjne i szkoleniowe podczas organizacji zadań ODA w zakresie przygotowania misji (izolacji) i podczas operacji. Wykonuje planowanie połączone i koalicyjne oraz nadzoruje operacje dla wyższych kwater głównych, głównych poleceń i wspólnych poleceń.

Wykonuje funkcje kierownicze, personel i szkolenia w ramach sił specjalnych.

Informacje o treningu

Nie dotyczy

Wynik oceny ASVAB : nie dotyczy

Pozwolenie bezpieczeństwa : Sekret

Wymagania siły : n / d

Wymagany profil fizyczny: 111221

Inne wymagania

Podobne zawody cywilne

Nie ma cywilnej okupacji, która jest bezpośrednio odpowiednikiem MOS 18Z. Jednakże następujące zawody cywilne wykorzystują umiejętności nabyte podczas szkolenia i doświadczenia MOS 18Z.