Rodzaje umiejętności słuchania za pomocą przykładów

Czy jesteś dobrym słuchaczem? Wysoko ceniona miękka umiejętność , słuchanie jest poszukiwane przez wszystkich pracodawców - będą chcieli, abyś zademonstrował to podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zapoznaj się z informacjami na temat słuchania, dlaczego jest to istotne w miejscu pracy i przykładami, które pokazują skuteczne słuchanie.

Proces słuchania

Słuchanie w kontekście pracy to proces, dzięki któremu zyskujesz zrozumienie potrzeb, wymagań i preferencji swoich interesariuszy poprzez bezpośrednią interakcję.

Interesariuszem może być każdy z twojego szefa, klienta, klienta, współpracownika, podwładnego, wyższego kierownictwa, członka zarządu, osoby przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną lub kandydata do pracy.

Istnieją dwa elementy do aktywnego słuchania z powodzeniem w miejscu pracy: uwagi i refleksji.

Co sprawia, że ​​dobry słuchacz

Dobrzy słuchacze zawsze starają się w pełni zrozumieć, co inni chcą się komunikować, szczególnie gdy stwierdzenie nie jest jasne. Słuchanie wymaga próby odkodowania i interpretacji komunikatów słownych i niewerbalnych (np. Ton głosu, wyraz twarzy, postawa fizyczna).

Wielcy słuchacze również wykazują swoją ciekawość i zadają wiele pytań. Zrób to, a zrobisz wielkie wrażenie.

Poprzez swój język ciała i inne wskazówki, efektywni słuchacze subtelnie przekazują mówcy, że słuchają. Dodatkowo zachęcają i przyjmują z zadowoleniem myśli, opinie i uczucia innych.

Jednym ze sposobów wykazania umiejętności słuchania jest umożliwienie ankiecie wypełnienia każdego pytania i stwierdzenia przed udzieleniem odpowiedzi. Nie przerywaj i upewnij się, że twoje odpowiedzi naprawdę odpowiadają na pytanie. Pamiętaj, że najlepiej jest poświęcić kilka chwil, aby dopasować właściwą odpowiedź. Takie postępowanie pokazuje, że słuchałeś i jesteś wystarczająco rozważny, by sformułować najlepszą odpowiedź.

Co sprawia, że ​​Bad Listener

Przerwanie drugiej strony oznacza, że ​​twoje umiejętności słuchania są słabo rozwinięte. Podobnie reagowanie w sposób, który nie odpowie na pytanie, będzie źle odzwierciedlać umiejętności słuchania, szczególnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zbyt duża rozmowa jest również bardzo problematyczna, ponieważ właściwe rozmowy powinny być zrównoważone dla obu stron. Monopolizacja uniemożliwia słuchanie, a druga strona w pełni wyrażania tego, co chcą powiedzieć. W rezultacie zrobiłeś złe wrażenie.

Przykłady skutecznego słuchania

Więcej cennych umiejętności w miejscu pracy

Posiadanie silnych umiejętności słuchania jest niezbędne na każdym poziomie organizacyjnym i zwiększy szanse na przyszłe promocje. Jednak mogą istnieć pewne umiejętności miękkie i twarde, które mają większą wartość niż inne, w zależności od dziedziny kariery. Aby określić listy umiejętności, które powinieneś podkreślić w swoim CV i rozmowie kwalifikacyjnej, zapoznaj się z umiejętnościami zatrudnienia wymienionymi na liście według stanowiska .