Profil stanowiska armii: specjalista ds. Wsparcia pożarowego 13F

Żołnierze ci odgrywają ważną rolę w armijnym zespole artylerii polowej

Specjalista ds. Wsparcia przeciwpożarowego jest członkiem zespołu artylerii polowej armii. Artyleria to broń, która rozpala wielką amunicję, rakiety lub pociski, aby wesprzeć piechotę i jednostki czołgów w walce.

Specjalista ds. Wsparcia przeciwpożarowego, który jest wojskową specjalnością zawodową (MOS) 13F, jest przede wszystkim odpowiedzialny za prowadzenie, nadzorowanie lub służenie w działaniach wywiadowczych, takich jak przetwarzanie docelowe jednostek artylerii i brygad manewrowych.

Obowiązki wykonywane przez MOS 13F

Żołnierze w tej pracy mają kluczowe znaczenie w operacjach bojowych na boisku. Odpowiadają za komunikację radiową i urządzenia zabezpieczające mowę. Może to obejmować komunikaty kodowania i dekodowania, a także tworzenie i utrzymywanie sprzętu. Pomogą szkolić podwładnych w procedurach wsparcia i taktyce oraz prowadzić i trenować zespół obserwatorów w operacjach bojowych.

Jest wiele rzeczy, które mogą wydawać się pracą biurową, w tym przygotowywanie planów i map sytuacji pożaru, wykresów stanu, nakładek zdolności, list docelowych i innych dokumentów koordynujących.

MOS 13F pomaga również w obsłudze sprzętu, takiego jak dalmierze laserowe, oznaczanie celu i urządzenia do obserwacji nocnej . Żołnierze ci są również odpowiedzialni za konserwację pojazdów sekcji i generatorów oraz uczestniczą w konserwacji organizacyjnej sprzętu.

W sytuacjach bojowych żołnierze MOS 13F przygotowują listy celów obserwatorów i pomagają w opracowywaniu ofensywnych i defensywnych planów wsparcia przeciwpożarowego. Będą również żądać i dostosować artylerię polową, moździerz i ostrzał marynarki wojennej. Żołnierze ci mogą zostać wezwani do tłumienia ognia i selekcji, wybierania stanowisk obserwacyjnych, orientowania map i przygotowywania szkiców terenu i schematów.

Kwalifikacja do MOS 13F

Aby zakwalifikować się do MOS 13F, musisz mieć wynik testu ARV ( Arped Services Vocational Aptitude Battery - ASVAB ) równy 93 w obszarze umiejętności polowej artylerii (FA). Podtesty dla tego obszaru obejmują rozumowanie arytmetyczne (AR), szybkość kodowania (CS), wiedzę matematyczną (MK) i zrozumienie mechaniczne (MC).

Musisz także mieć możliwość zakwalifikowania się do poufnego lub tajnego poświadczenia bezpieczeństwa, które będzie obejmować śledztwo dotyczące twojej postaci i postępowania. Dochodzenie będzie dotyczyło każdego rejestru karnego, twoich finansów i ogólnej stabilności w celu ustalenia, czy masz prawo dostępu do informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

Wymagane jest normalne widzenie kolorów (bez zabarwienia kolorów), a żołnierze w tej pracy muszą być obywatelami USA.

Szkolenie dla armii MOS 13F

Szkolenie zawodowe dla specjalisty od wsparcia przeciwpożarowego wymaga 10-tygodniowego podstawowego szkolenia bojowego i 6-tygodniowego zaawansowanego szkolenia indywidualnego z instrukcjami na stanowisku pracy. Część tego czasu spędza się w klasie i częściowo w terenie w symulowanych warunkach bojowych.

Niektóre z umiejętności, których nauczysz się w tym MOS, to techniki amunicji, pistolet operacyjny, systemy rakietowe i rakietowe oraz taktyki, techniki i procedury artyleryjskie