Change Management: Intention to trzeci etap zarządzania zmianami

Użyj etapów zarządzania zmianą, aby poprowadzić swoje wysiłki w zarządzaniu zmianami

Na etapie Intencja agenci zmiany ważą alternatywne rozwiązania i decydują o konkretnym trybie działania. Formułują wizję organizacji.

Etap intencyjny kończy się wyborem podejścia do przeniesienia organizacji poprzez potrzebne zmiany oraz opcje w strategiach i taktyce zarządzania zmianami . Określane są również strategie, które pozwolą osiągnąć to podejście.

Do tej pory wiele uwagi poświęciłeś problemom, przed którymi stoi Twoja organizacja.

Zidentyfikowałeś potrzebę wprowadzenia zmian. I rozważałeś opcje, które masz dla zmiany.

Jeśli postępujesz zgodnie z zalecanym kierunkiem działania, oceniłeś również gotowość i gotowość pracowników w organizacji do podjęcia działań i potrzebnych zmian.

Etap 3: Intencja

Na etapie Intencje zmiana agentów musi wykonać wszystkie poniższe czynności, aby zapewnić sukces.

Zobacz moje etapy zarządzania zmianami .

Więcej powiązanych z zarządzaniem zmianami