Gotowość pracowników do zaangażowania się w zmiany

Czy zastanawiałeś się, czy Twoi pracownicy wierzą w zmianę?

Czy Twoi pracownicy są gotowi na zmiany? Pracownicy są bardziej skłonni do wspierania zmian, jeśli są gotowi do wprowadzenia zmian. Oznacza to, że wierzą w zmiany, mają czas i energię na zainwestowanie w zmiany, a twoja organizacja spoza twojego działu lub grupy roboczej jest gotowa wspierać zmiany.

Na przykład dyrektor generalny wysłał e-mail z pytaniem, jak jego kierownictwo czuje się o rozpoczęciu ciągłego procesu doskonalenia z wykorzystaniem zespołów roboczych.

Natychmiastowa reakcja ze strony kilku osób, które mają doświadczenie w pracy z zespołami i ciągłe doskonalenie, była taka, że ​​organizacja nie była gotowa na przyjęcie takiego procesu.

Oni mają rację. Firma przechodziła proces przejścia z trybu realizacji lub taktycznego działania na strategiczny. To przejście obejmowało całą dostępną energię. swoich pracowników i zespołu seniorów.

Oceń gotowość swoich pracowników do udziału w zmianie

Możesz ocenić gotowość swojej organizacji do udziału w zmianie. Dostępne są instrumenty pomocne w ocenie ich gotowości, a także informacje jakościowe lub obserwacyjne od wewnętrznego lub zewnętrznego personelu i konsultantów.

Będziesz chciał odpowiedzieć na takie pytania:

Czynniki te mają ogromny wpływ na akceptację i gotowość do zmian. Jeśli możesz zacząć budować to pozytywne i wspierające środowisko przed zmianą, masz wielki start w implementacji zmian. Zaangażowanie i wsparcie pracowników są niezbędne, gdy zmiany działają.

Uzyskanie zaangażowania pracowników w zmiany stanowi różnicę w przypadku wprowadzenia zmian w organizacji.

Zobowiązanie pracownika do zmiany

Nowa menedżerka zapytała kiedyś, jak powinna zmusić swoich pracowników do dokonania zmian, które chciała wprowadzić w działaniu swojego działu. Poinformowano ją, że zależy to od tego, jak chce spędzać czas.

Zarządzając zmianą musisz spędzić czas z pracownikami. Czas poświęcony jest na informowanie personelu i zaangażowanie pracowników w zmiany. Ewentualnie może poświęcić czas na pilnowanie i usystematyzowanie zmian na zapleczu po wprowadzeniu zmian.

Każdy menedżer będzie musiał spędzić czas. Inwestycji nie da się ominąć. Ale jest dużo więcej zabawy i motywacji, gdy menedżer spędza czas pomagając jej pracownikom przygotować się do zaangażowania się w zmiany.

Dzięki ich zaangażowaniu zmiana posuwa się naprzód - często szybciej i w sposób, jakiego nigdy nie wyobrażałeś sobie, gdy zaczynałeś wprowadzać zmiany.

Rzeczywiście, jeśli członkowie personelu zareagowaliby niekorzystnie na zmianę , jeśli menedżer nie uzyskałby ich wsparcia i zaangażowania, mogła nawet sabotować swoje pomysły i / lub pozycję otwartą lub dwie do obsadzenia . Pracownicy głosują sercem i nogami. Pracownicy najczęściej opuszczają nieefektywnych menedżerów , a nie ich miejsca pracy.

Co najmniej bez ich zaangażowania jej pracownicy doświadczaliby braku motywacji i poczucia niezadowolenia.

Menedżer w tym przykładzie wybrał pierwszą ścieżkę, ale nie wszyscy menedżerowie. Musisz zrozumieć, że jeśli chcesz pełnego zaangażowania pracowników w każdą zmianę, musisz ich zaangażować . Pracownicy, od których oczekujesz wdrożenia zmiany, muszą być zaangażowani w tworzenie zmiany.

Nie oznacza to, że wyznaczyli ostateczny cel w drodze konsensusu , ale musicie ich w znacznym stopniu zaangażować w definiowanie obrazu tego, co chcecie osiągnąć po drugiej stronie zmiany. Musisz również zaangażować ich w szczegóły dotyczące tego, jak się tam dostać.

Jeśli chcesz wspierać zaangażowanie pracowników w zmiany w środowisku, w którym pracownicy są gotowi na zmiany, musisz zaangażować pracowników. Muszą ci pomóc:

Pracownicy nigdy nie będą szczerze wspierać zmian , których nie byli zaangażowani w tworzenie. Zaufajcie temu i wierzcie w to. Na zawsze będziesz musiał zmierzyć się ze stopniem odporności pracowników na zmiany.