Zarządzanie zmianą: Dochodzenie jest drugim krokiem w zarządzaniu zmianami

Dowiedz się wszystkiego o możliwościach produkcyjnych i skutecznych zmian

Ty lub jeden z podległych pracowników zakończyłeś działania zalecane na pierwszym etapie zarządzania zmianą, inicjacją i określiłeś ogólny kierunek pożądanych zmian i pierwsze kroki w ich realizacji.

Podczas drugiego etapu zarządzania zmianami, dochodzenia, pracownicy badają pożądane zmiany, konsekwencje zmian i potrzebne kroki, aby zarządzać zmianami w organizacji.

Na etapie dochodzenia agenci zmiany (lub grupa pracowników kierujących działaniami związanymi z wprowadzaniem zmian) gromadzą informacje o problemie i potencjalnych ulepszeniach lub rozwiązaniach. Wyjaśniają swoją wizję przyszłości po wprowadzeniu zmian. Po zakończeniu etapu badania uczestnicy zmiany powinni znać odpowiedzi na następujące pytania:

Na etapie dochodzenia pracownicy, którzy przewodzą i wspierają proponowane zmiany, powinni zaangażować się w te działania.

Dodatkowe kroki podczas etapu dochodzenia

Kilka dodatkowych działań ze strony pracowników, którzy chcą wprowadzić zmianę, powinno nastąpić na etapie dochodzenia w zakresie zarządzania zmianą. Pracownicy muszą ocenić gotowość organizacji do zmiany. Muszą także zidentyfikować i rozważyć siły, które pomogą im wprowadzić zmiany i siły, które powstrzymają zespół przed wprowadzaniem zmian.

Gotowość organizacyjna do zmian

Na etapie dochodzenia, zmiana agentów lub pracowników, którzy wspierają zmianę i kierują nią, musi ustalić, jak gotowa jest Twoja organizacja na zmiany . Gotowość organizacyjna do zmiany jest określana nieformalnie poprzez rozmowy, obserwowanie zachowań, przechodzenie przez ścieżki kulturowe i ocenę stopnia, w jakim pracownicy są sfrustrowani obecnym systemem lub sposobem działania.

Instrumenty są również dostępne do zakupu, aby dokładniej ocenić gotowość organizacji do zmian lub odporności, ponieważ niektórzy badacze określają tę cechę.

Wykorzystaj analizę pola siły

Kurt Lewin zasugerował, że zachowanie organizacyjne jest wynikiem rozbudowanego zestawu sił działających na organizację. Niektóre z tych sił są wewnętrzne; inne są zewnętrzne. Niektóre siły napędzają pożądaną zmianę, a niektóre siły działają przeciwko zmianie.

Aby zmiana w organizacji mogła nastąpić, musi zachodzić nierównowaga między siłami napędowymi a siłami krępującymi. Nazywa się to odmrażaniem organizacji. Występuje na trzy sposoby:

Często ta pierwsza faza zmiany jest najtrudniejsza. Trudno oduczyć się starych i wygodnych sposobów robienia rzeczy. Jednak po odmrożeniu zmiana staje się możliwa.

Analiza sił napędowych i dążenie do zminimalizowania sił powstrzymujących wymaga wielu rozmów na wszystkich poziomach organizacji.

Często, kiedy starsi przywódcy próbują wprowadzić zmiany, odkrywają, że ich największą siłą powstrzymującą są członkowie ich średniego kierownictwa.

W związku z tym należy zainwestować znaczny wysiłek na etapie dochodzenia w zakresie zarządzania zmianami, pomagając wszystkim szczeblom organizacji zobaczyć, co jest w środku, aby mogli oni wspierać i postępować zgodnie z pożądanymi zmianami. W ten sposób minimalizujesz opór, który może podważyć wszelkie wysiłki, aby wprowadzić zmiany.

Zobacz etapy zarządzania zmianami .

Więcej powiązanych z zarządzaniem zmianami