5 Umiejętności społeczne w celu osiągnięcia sukcesu w miejscu pracy

Czym są umiejętności społeczne? Umiejętności społeczne to te, których używamy do interakcji z innymi ludźmi. Umiejętności społeczne obejmują zarówno umiejętności werbalne (sposób mówienia do innych ludzi), jak i umiejętności niewerbalne (język ciała, gesty i kontakt wzrokowy).

Dlaczego pracodawcy cenią umiejętności społeczne

Umiejętności społeczne są ważnymi umiejętnościami miękkimi - są to cechy osobiste związane z interakcją z innymi. Prawie każda praca wymaga umiejętności społecznych.

Jeśli pracujesz w zespole, musisz być w stanie dogadać się z innymi. Jeśli pracujesz z klientami, musisz być w stanie słuchać ich pytań i wątpliwości. Jeśli jesteś menedżerem, musisz być w stanie motywować pracowników.

Nawet jeśli twoja praca nie wymaga dużej interakcji z innymi ludźmi, nadal potrzebujesz umiejętności społecznych, aby nawiązać kontakt z pracodawcą i współpracownikami.

Ponieważ umiejętności społeczne są tak ważne, niemal każdy pracodawca poszukuje kandydatów do pracy z tymi umiejętnościami. Dlatego ważne jest, aby mieć silne umiejętności społeczne i pokazać je w swoim CV, liście motywacyjnym i rozmowie kwalifikacyjnej.

Przeczytaj poniżej listę pięciu najlepszych umiejętności społecznych, których poszukują pracodawcy w kandydatach do pracy. Również
przeczytaj poniżej, aby dowiedzieć się, jak zademonstrować umiejętności społeczne podczas poszukiwania pracy.

Top 5 Umiejętności społecznych

1. Empatia

Empatia to bardzo ważna umiejętność. Aby dobrze współdziałać z innymi, musisz być w stanie zrozumieć, jak się czują.

Empatia jest szczególnie ważna w kontaktach z klientami, którzy przychodzą do Ciebie z pytaniami lub problemami. Musisz wyrazić prawdziwą troskę o swoje problemy i pomóc w ich rozwiązaniu.

2. Współpraca

Współpraca jest szczególnie ważna podczas pracy w zespole . Musisz być w stanie współpracować z innymi, aby osiągnąć wspólny cel.

Jednak nawet jeśli nie pracujesz w zespole, współpraca jest nadal ważna. Musisz być w stanie współpracować z kolegami, aby pomóc w osiągnięciu celów Twojej organizacji.

3. Komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna jest niezwykle ważną umiejętnością społeczną w każdej pracy. Musisz wyrażać siebie używając jasnego języka, który inni mogą zrozumieć. Musisz być w stanie rozmawiać osobiście, przez telefon i przez e-mail z innymi osobami.

4. Słuchanie

Inną ważną umiejętnością komunikacyjną, która pomaga w interakcji z innymi, jest słuchanie . Musisz być w stanie uważnie słuchać tego, co twój pracodawca mówi ci do zrobienia, tego, co mówią twoi koledzy podczas spotkania i do tego, czego prosi cię twój pracownik. Musisz słuchać obaw klientów i wyrazić, że słuchałeś uważnie. Ludzie reagują dobrze na innych, gdy czują, że są słyszani.

5. Komunikacja niewerbalna

Chociaż komunikacja werbalna jest ważną umiejętnością, tak samo jak komunikacja niewerbalna . Poprzez język ciała, kontakt wzrokowy i mimikę możesz wyrazić, że jesteś empatyczną osobą, która uważnie słucha innych.

Jak pokazać swoje umiejętności społeczne podczas poszukiwania pracy

Możesz wykazać, że posiadasz wszystkie te umiejętności społeczne w trakcie procesu poszukiwania pracy.

Po pierwsze, możesz po prostu użyć tych słów umiejętności społecznych w swoim CV . W opisie historii pracy lub podsumowaniu podsumowania (jeśli je posiadasz) możesz użyć niektórych z tych słów kluczowych.

Po drugie, możesz użyć tych słów w swoim liście przewodnim . W treści listu możesz wymienić jedną lub dwie z tych umiejętności i podać konkretny przykład czasu, w którym zademonstrowałeś te umiejętności w pracy.

Po trzecie, możesz użyć tych słów umiejętności w wywiadzie . Upewnij się, że masz przynajmniej jeden przykład na czas, w którym zademonstrowałeś jedną z pięciu wymienionych tutaj najlepszych umiejętności. Oczywiście każda praca będzie wymagać różnych umiejętności i doświadczeń, dlatego należy uważnie przeczytać opis stanowiska i skupić się na umiejętnościach wymienionych przez pracodawcę.

Na koniec możesz również wyświetlać te umiejętności społeczne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Upewnij się, że korzystasz z komunikacji niewerbalnej, która przekazuje Twoje zainteresowanie wywiadem i pracą. Mów wyraźnie i uważnie słuchaj zadawanych pytań. Samo pokazanie, że posiadasz umiejętności społeczne, może pokazać pracodawcy, że posiadasz umiejętności interpersonalne potrzebne do tego zadania.

Przeczytaj więcej : Umiejętności zatrudnienia podane przez Job | Listy umiejętności do CV | Miękkie i twarde umiejętności | Jak uwzględnić słowa kluczowe w CV