Pytania do oceny umiejętności menedżerskich kandydata

Pytania o rozmowę menedżerską, o które pytasz, a pytanie o udzielenie odpowiedzi odpowiada na materiały zgłoszeniowe kandydata, są kluczowe dla oceny wiedzy, doświadczenia i potencjalnego kulturowego dopasowania kandydata w Twojej organizacji. Wynajęcie menedżera lub przełożonego stanowi szczególne wyzwanie. Idealnie, jeśli chcesz mieć potencjalnego pracownika, który ma zarówno umiejętności zarządzania, jak i wiedzę merytoryczną na temat obszaru, który będzie nadzorował.

Ekspertyzy merytoryczne łatwiej jest ocenić, patrząc na poprzednie miejsca pracy kandydata, osiągnięcia i stopnie naukowe. Umiejętności zarządzania, doświadczenie i podejście są oceniane podczas wywiadu i dokładnej weryfikacji . Pytania, które zadajesz w rozmowie z kierownictwem , oraz pytanie o udzielenie odpowiedzi, które otrzymujesz od kandydatów, pomogą ci ocenić umiejętności i doświadczenie kandydata.

Ocena umiejętności i podejścia do zarządzania jest zniechęcająca. Kandydat może udzielać lepszych odpowiedzi na pytania dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej, ale opisane podejście może nie pasować do Twojej organizacji. Menedżer, który na przykład wyznaje partycypacyjne, wzmacniające podejście do zarządzania, może nie pasować do organizacji, która jest hierarchiczna i kieruje się decyzjami kierownictwa podejmowanymi na szczycie.

Masz nadzieję, że nowy menedżer pomoże zmienić styl zarządzania w twojej organizacji, chyba że istnieje już zdecydowane zobowiązanie do tego, że jest to niewłaściwe.

Bardziej prawdopodobne jest, że nowy menedżer nigdy nie będzie pasował i pozostawia nieudany związek.

W wywiadzie dla roli menedżera, odpowiedzi na pytania kandydata na rozmowę muszą również rozwiać twoje obawy, że nowy menedżer nie uzyska akceptacji ze strony pracowników, którzy muszą zdecydować się na to . Pracownicy, którzy prawdopodobnie byli kandydatami wewnętrznymi - lub chcieli być - są trudni do zdobycia, chyba że menedżer jest wykwalifikowany i doświadczony.

Ogólnie Odpowiednie Manager Interview Pytanie Odpowiedzi

Kiedy oceniasz odpowiedzi na pytania do kandydata na stanowisko kierownicze, od swojego kandydata, zwróć uwagę na to, jak kandydat odpowiada na twoje pytania. Czy on lub ona wydaje się być dobrze reagujący na każdą z sytuacji, które opisujesz i pytasz? Jeśli nie, kandydat może być niedoświadczony jako menedżer i może wprowadzać w błąd swoje poświadczenia. Zawsze zadawaj te pytania. Odpowiedzi na pytania dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej dają cenną wiedzę na temat doświadczenia kandydata. Zapytać:

Oprócz doświadczenia w zarządzaniu odzwierciedlonego w odpowiedziach na pytania wywiadowe, poszukujesz odpowiedzi, które odzwierciedlają wartości i podejścia, które są akceptowalne i promowane w twojej kulturze miejsca pracy . Szukasz prawdziwych, prawdziwych odpowiedzi, które dokładnie opisują styl zarządzania i podejście, które będzie pasować do twojego środowiska.

Strzeż się kandydata, który wytrwale mówi właściwe rzeczy, ale nie tworzy kopii zapasowych oświadczeń z solidnymi historiami, które demonstrują żądaną wartość lub podejście w działaniu. Dążycie się do udokumentowanego doświadczenia, które jest zgodne z kulturą i solidnym zrozumieniem obowiązków i wymagań menedżera.

Wywiad Pytanie Odpowiedzi dla potencjalnych menedżerów

Są to odpowiedzi na pytania dotyczące wywiadu, których szukasz podczas oceniania kandydatów do roli menedżera w Twojej organizacji. Jeśli Twój proces przesłuchania jest dobrze zaplanowany , a profil kandydata jest jasno opisany, umiejętności, które oceniasz, są już zidentyfikowane. Odpowiedzi na pytania kandydata na rozmowę kwalifikacyjną potwierdzają jego zdolność do skutecznego wykonywania pracy.

Aby ustalić umiejętności kandydata w każdej dziedzinie, przykłady i historie kandydata muszą zilustrować, w jaki sposób on skutecznie podchodzi i demonstruje kompetencje w każdym z tych obszarów umiejętności menedżerskich.

W odpowiedzi na pytanie udzielone kandydat musi wykazać się umiejętnością:

Proszę wysłać mi notatkę, jeśli uważasz, że brakuje mi krytycznego obszaru umiejętności zarządzania lub doświadczenia z tej listy.

Wniosek do menedżera Wywiad Odpowiedzi na pytania

Możesz wybrać potencjalnych kandydatów, słuchając i zauważając treść odpowiedzi kandydatów. Nigdy nie lekceważ swoich umiejętności oceniania swoich odpowiedzi i czytania ich słownych i niewerbalnych sygnałów komunikacyjnych .

W niedawnej rekrutacji firma zawęziła selekcję kandydatów do dwóch kandydatów. Na spotkaniu podsumowującym czterech różnych członków drugiego wywiadu doszło do wniosku, że jeden z kandydatów miał 9-5 lat, nieelastyczny w stosunku do godzin pracy.

W firmie, która honoruje potrzeby związane z równowagą między życiem zawodowym i prywatnym pracowników, ale oczekuje, że każdy pracownik da wszystko w nagłym wypadku lub spełni oczekiwania klienta, dotyczy to zespołu. I tak, druga osoba dostała pracę.

Zespół nigdy się nie dowie, czy dokonał prawidłowej oceny - wybrany pracownik dobrze pracuje - ale moc treści odpowiedzi udzielonych przez rozmówcę, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych , powinna być brana pod uwagę przy każdej decyzji o zatrudnieniu.