Co to jest praca zmianowa i kto pracuje w systemie zmianowym?

Uwagi dotyczące zarówno pracowników, jak i klientów w harmonogramie zmian

Praca zmianowa ma miejsce w harmonogramie prac, który wymaga 24 godzin dziennie, a czasami nawet 7 dni w tygodniu, aby organizacja działała bez żadnych problemów. Praca zmianowa ma miejsce, gdy wymagany jest 24-godzinny zasięg lub gdy potrzebny jest 24-godzinny dzień, aby zoptymalizować wydajność pracy i produktywność. Istnieje wiele podejść do pracy zmianowej. Na przykład pracownik może pracować 8 godzin w ciągu dnia, który składa się z trzech ośmiogodzinnych zmian.

Lub pracownik może pracować dwanaście godzin dziennie przez 4 proste dni, a następnie zejść na następne 4 dni. Pracodawcy eksperymentowali z każdą możliwą formą pracy zmianowej, starając się zmaksymalizować potencjał swoich działań, a jednocześnie zastanawiając się, jak zminimalizować jakiekolwiek negatywne skutki dla swoich pracowników. Szczególnie ci, którzy pracują na nocnej zmianie, są podatni na wyniszczające skutki zdrowotne z powodu braku choru i złych nawyków żywieniowych.

Praca zmianowa, w której pracownik konsekwentnie wykonuje tę samą zmianę, jest zawsze lepsza dla zdrowia pracowników i pozwala pracownikowi stworzyć satysfakcjonujący styl życia i życie rodzinne. I odwrotnie, ciągle zmieniające się zmiany zaburzają życie.

Kto zmienia pracę?

Po przejściu do świata produkcyjnego, dzisiejsza praca zmianowa ma miejsce w wielu branżach i dziedzinach. Pola i operacje, w których zatrudnieni są pracownicy zmianowi, obejmują egzekwowanie prawa; wojskowy; bezpieczeństwo; opieka zdrowotna; sprzedaż; restauracje; gościnność; sklepy spożywcze; transport; stacje ogniowe; sklepy spożywcze; Biura obsługi klienta; gazety i media.

Lista obejmuje także wszelkie obiekty, w których przebywają ludzie 24 godziny na dobę, takie jak więzienia, domy opieki, hotele i akademiki.

Zatrudnianie pracowników na zmiany w pracy

Kiedy zatrudniasz nowych pracowników, znacznie łatwiej jest przyciągnąć talenty, jeśli założysz 8-godzinne zmiany. Pracownik wie, czego się spodziewać i może podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu pracy w oparciu o wpływ, jaki wywrze ona na rodzinę, hobby lub inne wybory dotyczące stylu życia.

Na przykład pielęgniarka powinna wiedzieć, czego się spodziewać w swoim harmonogramie przed przyjęciem pracy w szpitalu, gdzie praca w nocy jest powszechna. Jeśli pielęgniarka może pracować tylko w ciągu dnia, powinna rozważyć pracę w gabinecie lekarskim, gdzie szersza opieka nad pacjentem oznacza zazwyczaj dodatkową godzinę lub dwie po zamknięciu.

Wprowadzenie pracy zmianowej w miejscu pracy, które tradycyjnie pracowało od 20 do 5 po południu, jest problematyczne. Nie tylko zmieniasz warunki zatrudnienia, ale też przeszkadzasz rodzinom. Wprowadzenie pracy zmianowej po fakcie zawsze jest sporne i przyniesie obrót .

Zmodyfikowana praca zmianowa

W firmach zaangażowanych w obsługę klientów spoza tradycyjnego ośmiogodzinnego dnia, zmiany w pracy zmianowej, przedłużonych zmianach lub nakładających się zmianach mają największy sens. Na przykład firma programistyczna umieszcza na swojej stronie internetowej informację, że obsługa klienta i wsparcie techniczne są dostępne od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 22.00 czasu EST.

Osoby pracujące na początku i na końcu zmiany będą miały czas przejścia z innymi pracownikami, ale ich godziny pracy zostaną zmodyfikowane w celu zapewnienia zasięgu. Na przykład pracownik może pracować od 7 rano do 4 po południu, a inny pracownik może pracować od 13 do 22

W przypadku pracowników zwolnionych z pracy pracujących w systemie "białych kołnierzyków" pracodawcy potrzebują danych o tym, w jaki sposób wydłużone zmiany wpływają na satysfakcję. Wymaganie od pracowników, aby dobrze pracowali wieczorem i poświęcali cenny czas rodzinny lub towarzyski, nie będą zachęcać pracowników do pozostania w firmie , zwłaszcza wśród przedstawicieli pokolenia wyższego z umiejętnościami technicznymi, aby przejść do innej pracy.

Prawo stanowe i federalne

We wszystkich pracach zmianowych federalne i stanowe prawo pracy reguluje takie tematy, jak okresy posiłków, płaca minimalna , wynagrodzenie za nadgodziny , przechowywanie dokumentacji i przerwy, szczególnie dla pracowników bez opieki .

Znany również jako: dzienna zmiana, popołudniowa zmiana, nocna zmiana, cmentarna zmiana, pierwsza zmiana, druga zmiana, trzecia zmiana, przesunięcie o północy