Amerykański Departament Pracy (DOL)

Departament Pracy USA (DOL) to agencja federalna, której zadaniem jest promowanie najlepszych interesów osób pobierających wynagrodzenie, poszukujących pracy i emerytów. DOL robi to, poprawiając warunki pracy, rozwijając ich szanse na opłacalne zatrudnienie , chroniąc ich świadczenia emerytalne i zdrowotne, pomagając pracodawcom w znalezieniu pracowników, umacniając swobodne negocjacje zbiorowe i śledząc zmiany w zatrudnieniu, cenach i innych krajowych pomiarach ekonomicznych.

Aby wykonać tę misję, DOL administruje federalnymi prawami pracy, które dotyczą zatrudnienia, w tym wynagrodzeniem godzinowym i za nadgodziny, prawem pracownika do bezpiecznych warunków pracy, dyskryminacją w zatrudnieniu i ubezpieczeniem od utraty pracy.

Główne zarządzenia prawne: Departament Pracy

Ustawa o sprawiedliwych normach pracy (FLSA) określa standardy dotyczące podstawowego wynagrodzenia minimalnego i wynagrodzenia za nadgodziny, prowadzenia ewidencji oraz pracy dzieci. FLSA wpływa na większość zatrudnienia w sektorze prywatnym i publicznym, w tym na rząd.

Dodatkowe administrowane prawa obejmują:

Różne dodatkowe tematy: Departament Pracy

Rozpocznij wyszukiwanie w Departamencie Pracy (DOL), aby uzyskać informacje na temat zatrudnienia i bezrobocia.

Znany również jako: DOL