Pytania dotyczące wywiadów o dobrej pracy z ludźmi

Jak powiedzieć pracodawcy, że dobrze współpracujesz z innymi

Menedżerowie ds. Rekrutacji często wspominają, że niektóre z pytań, które zazwyczaj nie dają najlepszych odpowiedzi od kandydatów do pracy, to pytania dotyczące współpracy z innymi. Firmy chcą wiedzieć, jak dobrze pracujesz z innymi ludźmi i musisz powiedzieć coś więcej niż to, że lubisz pracować z innymi, co jest standardową reakcją.

Jak odpowiadać na pytania dotyczące pracy z innymi

Ważne jest, aby zastanowić się, w jaki sposób współpracujesz ze swoimi współpracownikami, ponieważ nawet jeśli Twoja rola w firmie nie wymaga dużej komunikacji, nadal będziesz musiał nawiązać kontakt z innymi pracownikami w profesjonalny i przyjazny sposób.

Firmy są tak samo zainteresowane twoimi miękkimi (ludzkimi) umiejętnościami, jakimi są twoje twarde (wymierne) umiejętności . Oto informacje o umiejętnościach twardych a umiejętnościach miękkich oraz o tym, czego poszukują pracodawcy.

Ponadto, niezależnie od wykonywanej pracy, pracodawcy nie chcą zatrudniać osób, z którymi trudno się dogadać, ponieważ spowoduje to problemy i konflikty w miejscu pracy. To może mieć sens, aby odseparować kandydatów, którzy nie mają silnych umiejętności, nawet jeśli posiadają stałe kwalifikacje do pracy.

Wyjaśnij swoją odpowiedź

Kandydaci często mówią, że "lubią pracować z ludźmi", ale nie wyjaśniają ani nie rozszerzają odpowiedzi. Każdy może powiedzieć, że dobrze współpracuje z ludźmi, ale ważne jest, aby pokazać menedżerom ds. Rekrutacji, jak to osiągnąć.

W jaki sposób można uniknąć pułapki udzielania odpowiedzi na pytanie o wyłudzanie informacji, ale nadal warto zwrócić uwagę na swoją przydatność do pracy wymagającej dużej interakcji z ludźmi - a nawet do zadań, które tego nie robią?

Co robisz, co czyni cię dobrą osobą w pracy? Właśnie to chce przeprowadzić ankieter. Ważne jest, aby pokazać potencjalnemu pracodawcy umiejętności, które posiadasz i jak wykorzystałeś je w miejscu pracy, używając prawdziwych przykładów.

Klucze do odpowiadania na pytania

Pierwszym kluczem jest określenie rodzajów interakcji z osobami, które są dla Ciebie atrakcyjne lub w których jesteś szczególnie biegły.

Oprócz określenia sposobu, w jaki dobrze współpracujesz z menedżerami, współpracownikami, klientami, sprzedawcami i innymi osobami, powinieneś także porozmawiać o tym, co osiągniesz podczas tych interakcji.

Oto kilka przykładów tego, na co pozwalają Ci umiejętności ludzi:

Udostępnianie przykładów Menedżerowi ds. Zatrudnienia

Następnym kluczem do sukcesu w rozmowach kwalifikacyjnych jest podanie przykładów sytuacji w miejscu pracy, w których wykorzystałeś te umiejętności . Przygotuj konkretne przykłady, aby przekonać pracodawców, że rzeczywiście posiadasz te mocne strony.

Twoje przykłady powinny pokazywać, jak, kiedy i gdzie zastosowałeś swoje umiejętności lub zainteresowania oraz wyniki.

Spersonalizuj swoje przykłady, aby odzwierciedlały Twoje umiejętności i doświadczenie w związku z pracą, o którą się ubiegasz.

Przykładowe odpowiedzi

Więcej pytań Wywiad Pytania i odpowiedzi : Praca zespołowa Wywiad Pytania i odpowiedzi | Czy kiedykolwiek miałeś problemy z pracą z menedżerem? | Czy wolisz pracować niezależnie, czy w zespole? | Więcej pytań i odpowiedzi na pytania