Jakie są zalety i wady ubrań pracowniczych?

Pracodawcy muszą zważać na zalety i wady ubrań pracowniczych dla biznesu

Furloughs są obowiązkowym czasem wolnym od pracy bez wynagrodzenia. Zasadniczo wdrażane przez pracodawców jako środek oszczędnościowy w trudnych ekonomicznie czasach, istnieją zalety i wady stosowania urlopów jako alternatywy dla zwolnień .

Nie należy lekceważyć, ponieważ żadna z nich nie jest łatwa. Oba mają głęboki wpływ na morale pracowników, którzy pozostają w przypadku zwolnienia i tych, którzy muszą wziąć niechciany czas wolny od pracy bez wynagrodzenia w czasie urlopu dla pracownika.

Są to zalety i wady furloughs.

Zalety Furloughs

Pracodawca unika zwolnień przez pewien czas, aby pracownicy mieli pracę. Mimo że pracownicy nie otrzymują wypłat w czasie urlopu, mają pewność, że będą mieli pracę w przyszłości.

Pracodawca oszczędza koszty rekompensaty. Pracownicy, którzy nie pracują, nie muszą być opłacani. Jest w tym kilka ostrzeżeń. W przypadku pracowników niezwiązanych z zwolnieniem, muszą oni otrzymać wynagrodzenie za całą wykonaną pracę, więc jeśli pracownik przyjeżdża na godzinę, musi zapłacić za tę godzinę.

Zwolniony pracownik musi otrzymywać wynagrodzenie za cały dzień, jeśli w ogóle wykonuje jakąkolwiek pracę. Na przykład, jeśli zadzwonisz do zwolnionego pracownika z powodu szybkiego pytania, liczy się to jako działające. Tracisz zalety, które masz nadzieję otrzymać, robiąc furlough dla pracowników.

W przypadku sezonowych wyjałowów pracownicy mogą planować w przybliżeniu oczekiwany czas wolny. Jeśli wszyscy wiedzą, że elektrownia zostanie zamknięta w lipcu lub że zakład zostanie zamknięty w grudniu, pracownicy biorą to pod uwagę przy planowaniu i budżecie.

Więc niekoniecznie jest to traumatyczne. Niektóre firmy wykonują tę przewidywalność od lat i utrzymują stabilną siłę roboczą.

Nie musisz przeszukiwać pracowników, aby zastąpić pracowników. Jeśli wybierzesz zwolnienia i podwyżki biznesu, będziesz musiał zatrudnić zastępstwo. Chociaż istnieje duża szansa, że ​​niektórzy zwolnieni pracownicy będą chcieli złożyć wniosek ponownie, wielu nie.

Jeśli zamiast tego powiesz pracownikom, że wrócą do pracy za X tygodni, wyższy odsetek powróci. Jest to dobre dla Twojej firmy.

Wady Furloughs

W niekorzystnej sytuacji stawiasz najlepszych pracowników. Są to najlepsze firmy, które naprawdę trzeba odbudować swój biznes, po kryzysie. Najlepsi pracownicy to ci, którzy najprawdopodobniej znajdą nowe miejsca pracy.

Pracodawcy oszczędzają pieniądze, ale nie tak bardzo, jak im się wydaje, ponieważ tak wiele kosztów pracodawcy na świadczenia nadal trwa w czasie wakacji. Wynagrodzenie to tylko część kosztów utrzymania pracownika. Twoi pracownicy mogą kwalifikować się do bezrobocia w okresie urlopowym, co może zwiększyć Twoje koszty.

Jeśli ilość pracy pozostaje stała, powracający pracownicy czują się przeciążeni, co może wpłynąć na jakość ich pracy i wytwarzanych przez nich produktów.

Jeśli firma się zamknie, poniesiesz koszty początkowe . Samo załatwianie spraw może zająć trochę czasu i pieniędzy.

Klienci mogą być niezadowoleni, rozmawiając z różnymi osobami, a nie ze zwykłymi kontaktami. Lub klienci mogą odczuwać dłuższe oczekiwanie na usługę.

Wewnętrzna kultura i relacje często są ranne. Na pracę zespołową wpływa utrata współpracowników, którzy nie są w pracy.

Projekty potrzebują więcej czasu, aby iść do przodu. Jeśli ludzie nie mają pewności co do zaangażowania firmy w ich realizację, nie są pewni swojego zaangażowania w firmę. Stają się niepewni co do przyszłości firmy.

Twoi pracownicy odczuwają stres związany z oczekiwaniami pracy. Obawiają się, że furloughs nie rozwiąże problemów i że zwolnienia będą następować. Plotki zwiększają się, a wydajność pracy maleje .

Innowacje i ciągłe doskonalenie zmniejszają się, gdy pracownicy otrzymują mniej czasu w pracy, więcej czasu poświęcają na dokończenie niepełnej pracy, a obciążenie pracą wzrasta z powodu braku współpracowników.

Najlepsi pracownicy mogą rozpocząć poszukiwanie pracy. Wszyscy pracownicy myślą o aktualizacji swoich CV.

Firmy czasami popełniają błąd polegający na zwalnianiu pracowników niższego szczebla, którzy są właśnie ludźmi wykonującymi pracę.

Utrzymują pracę wysoko wykwalifikowanych wysoko płatnych osób, co oznacza, że ​​żaden produkt nie jest wytwarzany, ale koszty wynagrodzeń nie spadają tak bardzo.

Podczas gdy wady wydają się przewyższać zalety wybiegów, firma lub organizacja finansowana z gotówki, po rozważeniu alternatywnych rozwiązań , może uznać apelacje turystyczne za atrakcyjne.