Co robi dla ciebie podręcznik dla pracowników?

Podręcznik zawiera wskazówki dla pracowników

Czy interesuje Cię podręcznik pracownika, co robi i jak może wspierać zarówno pracodawców, jak i pracowników? Oto, co chcesz wiedzieć o podręcznikach pracowników.

Podręcznik pracownika jest kompilacją zasad, procedur, warunków pracy i oczekiwań behawioralnych, które kierują działaniami pracowników w konkretnym miejscu pracy.

W podręczniku te zasady i procedury obejmują zakres dostępu do pliku personelu pracowniczego do polityki otwartych drzwi, polityki promocyjnej i amerykańskiej ustawy o niepełnosprawnych Amerykanach (ADA) i polityki równych szans zatrudnienia (EEOC) .

Podręczniki dla pracowników zazwyczaj zawierają informacje o firmie, list powitalny od prezesa lub dyrektora generalnego, misję firmy, jej wizję, cel, wartości i szerokie cele strategiczne, zaangażowanie firmy w pracowników oraz różne metody konkurowania, nieujawniania i umowy o poufności pracowników, jeśli firma ich używa.

Podsumowują również oczekiwania dotyczące obecności, definiują statusy niezwiązane z zatrudnieniem i zwolnienia z pracy, obejmują zamknięcie trudnych warunków pogodowych, wykorzystanie własności firmy i wszystko, co pracownicy muszą wiedzieć.

Wreszcie, większość podręczników wyraźnie przedstawia wynagrodzenie i świadczenia pracownicze oraz szczegóły dotyczące płatnego urlopu, a także dodatkowe warunki zatrudnienia

Chcesz zobaczyć pełną treść podręcznika pracownika? Spójrz na Need to Know What Goes w podręczniku dla pracowników ?

W jaki sposób pracodawcy korzystają z podręcznika dla pracowników?

Pracodawcy używają podręczników, aby zapewnić spójny zestaw zasad i procedur.

Korzystają również z podręczników, aby opisać warunki pracy i zachowanie w miejscu pracy oraz wkład, jakiego oczekują od pracowników.

Uważają, że dzięki wspólnemu podejściu do rozwiązywania problemów w miejscu pracy mają najlepszy potencjał do stworzenia harmonijnego, sprawiedliwego, wspierającego pracowników i pracodawcy miejsca pracy.

Pracodawcy wykorzystują również zasady w podręczniku dla pracowników, aby przedstawić plan etycznego i prawnego traktowania pracowników. Chronią się przed procesami sądowymi, takimi jak roszczenia napastowania, roszczenia o bezprawne rozwiązanie i roszczenia o dyskryminację. Podręczniki dla pracowników zazwyczaj zawierają kodeks postępowania dla pracowników, który określa wytyczne dotyczące odpowiednich zachowań w danym miejscu pracy.

Postępująca dyscyplina i procedury składania skargi znajdują się również w większości podręczników dla pracowników . Dzięki temu pracodawca może dowiedzieć się, że pracownicy są informowani o działaniach i zachowaniach, które uzasadniają podjęcie działań dyscyplinarnych aż do rozwiązania stosunku pracy w miejscu pracy.

W miejscach, w których istnieje zatrudnienie na stanowisku, oświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku znajduje się w podręczniku dla pracowników.

Co robią podręczniki dla pracowników

Dzięki dobrze napisanemu, obszernemu podręcznikowi pracownicy zawsze wiedzą, czego się od nich oczekuje w pracy. Wiedzą, w jaki sposób ich pracodawca zaadresuje i zastosuje zasady i procedury w przedsiębiorstwie oraz to, czego mogą oczekiwać od pracodawcy jako pracownicy.

Wiedzą, jak ich pracodawca rozwiąże problemy i skargi. Mają uzasadnione oczekiwania, że ​​pracownicy z podobnymi kwestiami otrzymają podobne traktowanie.

Dzielą się wiedzą z resztą pracowników i wiedzą, co jest ważne dla firmy.

Pracownicy lubią widzieć świadczenia i rekompensaty, do których otrzymania są uprawnieni. Podręcznik zawiera także krótki przewodnik po wielu informacjach, których pracownicy potrzebują w pracy.

Zagadnienia prawne dotyczące podręczników dla pracowników

Pracownicy powinni przejrzeć i zapoznać się z treścią podręcznika dla pracowników. Większość pracodawców prosi pracowników o podpisanie oświadczenia w celu wykazania, że ​​pracownik przeczytał podręcznik pracownika i zgadza się przestrzegać jego treści.

Ten podpisany dokument potwierdza, że ​​pracownik rozumie i otrzymał kopię podręcznika pracownika.

Ponadto oświadczenie zawiera zastrzeżenie, podobne do zrzeczenia się w rzeczywistym podręczniku pracownika, że ​​pracownik rozumie, że jego treść to po prostu zasady i wytyczne, a nie umowa lub dorozumiana umowa z pracownikami.

Ponadto, podręcznik dla pracowników zastrzega prawo pracodawcy do zmiany zasad i procedur, a tym samym treści podręcznika, w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez niego. (Inteligentni pracodawcy zawsze informują pracowników, aby nie wpłynęło to negatywnie na morale pracowników , ale są one objęte tym oświadczeniem.)

Wreszcie, większość pracodawców posiada pełną i zaktualizowaną kopię podręczników dla pracowników online na firmowej stronie internetowej firmy lub intranecie, dla wygody pracowników.

Chcesz więcej informacji na temat podręczników pracowników? Oto przykładowy spis treści podręcznika dla pracowników i przykładowe wprowadzenie do podręcznika.