Użyj tego szablonu listu motywacyjnego, aby ubiegać się o pracę

Szablon do użycia podczas pisania listu motywacyjnego dla zadania

List motywacyjny jest ważną częścią prawie każdej aplikacji o pracę. Zatrudnieni menedżerowie mają pewne oczekiwania, zarówno jeśli chodzi o szczegóły zawarte w liście przewodnim, jak i sposób zorganizowania listu.

Poniższy szablon listu motywacyjnego zawiera listę informacji, które należy uwzględnić w liście przewodnim przesyłanym wraz z CV. Użyj szablonu jako wytycznej do tworzenia niestandardowych listów przewodnich, które będą wysyłane do pracodawców.

Poniżej znajdują się wskazówki, jak korzystać z szablonu listu motywacyjnego, a następnie skorzystaj z poniższego szablonu listu motywacyjnego.

Wskazówki dotyczące korzystania z szablonu listu motywacyjnego

Szablon listu motywacyjnego pomaga w układaniu twojego listu. Szablony pokazują również elementy, które należy uwzględnić w liście, takie jak wprowadzenie i akapity ciała.

Powinieneś użyć szablonu jako punktu wyjścia dla własnego listu motywacyjnego. Jednak zawsze należy dostosować swój list. Zmień dowolny element szablonu, aby pasował do własnych potrzeb. Na przykład, jeśli szablon listu zawiera tylko jeden akapit treści, ale chcesz uwzględnić dwa, powinieneś to zrobić.

Oprócz korzystania z szablonu listu motywacyjnego możesz również przejrzeć próbki listu motywacyjnego i przeczytać porady dotyczące formatowania listu motywacyjnego, aby uzyskać pomysły na napisanie własnego listu motywacyjnego.

Szablon listu motywacyjnego

Informacje kontaktowe

Pierwsza część listu motywacyjnego powinna zawierać informacje o tym, w jaki sposób pracodawca może się z Tobą skontaktować.

Jeśli masz dane kontaktowe pracodawcy, załóż to. W przeciwnym razie po prostu podaj swoje informacje.

Twoje dane kontaktowe
Twoje imię
Twój adres
Twoje miasto, województwo, kod pocztowy
Twój numer telefonu
Twój adres email

Data

Informacje kontaktowe pracodawcy
Nazwa
Tytuł
Firma
Adres
Miasto, województwo, kod pocztowy

Pozdrowienie
Szanowny Panie / Pani.

Nazwisko:

Ciało listu motywacyjnego

Treść listu motywacyjnego pozwala pracodawcy wiedzieć, na jakim stanowisku ubiegasz się, dlaczego pracodawca powinien wybrać ciebie na rozmowę kwalifikacyjną oraz w jaki sposób podejmiesz dalsze działania.

Pierwszy paragraf:
Pierwszy akapit listu powinien zawierać informacje o tym, dlaczego piszesz. Wymień stanowisko, o które się ubiegasz. Dodaj nazwę wzajemnego kontaktu, jeśli taki posiadasz. Bądź jasny i zwięzły w stosunku do swojej prośby. Twoim celem jest przekonanie czytelnika, że ​​powinien udzielić wywiad lub spotkanie, o które prosiłeś w pierwszym akapicie.

Środkowe akapity:
W następnej sekcji listu motywacyjnego należy opisać, co masz do zaoferowania pracodawcy. Twórz silne powiązania między twoimi umiejętnościami a potrzebami pracodawcy. Wymień w szczególności, w jaki sposób Twoje umiejętności i doświadczenie pasują do stanowiska, o które się ubiegasz. Pamiętaj, że interpretujesz swoje CV, nie powtarzając go. Staraj się wspierać każdą wypowiedź, jaką robisz, za pomocą określonego dowodu. Używaj kilku krótszych akapitów lub punktorów zamiast jednego dużego bloku tekstu, aby Twój list był łatwy do odczytania.

Ostatni akapit:
Zakończ list motywacyjny, dziękując pracodawcy za rozpatrzenie Cię na stanowisko. Podaj informacje o tym, w jaki sposób będziesz śledzić .

Podaj, że to zrobisz i wskaż, kiedy (typowy tydzień).

Complimentary Close
Z poważaniem,

Podpis:
Odręczny podpis (za drukowany list)

Wpisany podpis

Utwórz osobisty szablon listu motywacyjnego

Szablony listu motywacyjnego Microsoft Word
Szablony listu motywacyjnego Microsoft Word są dostępne dla różnych okoliczności. Dodaj swoje dane osobowe do szablonu, aby utworzyć listy motywacyjne, których możesz użyć do różnych rodzajów aplikacji.

Szablony listu motywacyjnego Google Docs
Podobnie jak w Microsoft Word, Dokumenty Google oferują szereg profesjonalnych szablonów listów, z których możesz skorzystać przy pisaniu listu motywacyjnego. Po prostu wypełnij szablon swoimi danymi osobowymi i zapisz dokument na swoim koncie.

Szablon listu motywacyjnego e-mail

Listy przewodnie wiadomości e-mail mają nieco inny format niż inne listy przewodnie.

Na przykład w liście przewodnim e-mail umieszczasz swoje dane kontaktowe u dołu litery, a nie u góry. Nie podajecie również informacji kontaktowych pracodawcy ani daty na górze.

Podobnie jak w przypadku każdego innego listu motywacyjnego warto przyjrzeć się szablonowi podczas pisania listu przewodniego e-maila. Przeczytaj tutaj, aby uzyskać szablon listu motywacyjnego e-mail .

Powiązane artykuły: Wskazówki dotyczące używania szablonu listu motywacyjnego Przykłady listów motywacyjnych | 10 najlepszych wskazówek pisania listów motywacyjnych Email Cover Letters