Pytania i odpowiedzi związane z dopasowaniem do kultury

Czy zatrudniasz pracowników na podstawie oceny ich odpowiedzi na pytania dotyczące wywiadów, które mają na celu zrozumienie ich kulturowego dopasowania ? Jeśli tego nie zrobisz, tracisz krytyczną możliwość ustalenia, czy potencjalny pracownik będzie z powodzeniem działał w Twojej firmie.

Skorzystaj z tych pytań dotyczących wywiadu na temat kulturowego dopasowania jako punktu wyjścia do opracowania własnych pytań. Odpowiedzi potencjalnego pracownika pomogą ci ustalić, czy kandydat będzie skutecznie pracował w Twojej organizacji.

Są to rodzaje odpowiedzi, które będą wskazywać na dopasowanie kandydata do twojej organizacji.

Oceń kulturalne dopasowanie

W pytaniach odpowiedzi na pytania, które oceniają kulturowe dopasowanie, poszukujesz pracownika, który podziela wartości i zasady, które napędzają pracę i relacje w twojej organizacji. Szukasz pracownika, który wniesie wartość dodaną , a nie pracownika, który podejmie stałą pracę i wysiłek z Twojej strony, aby dostosować go do norm obowiązujących w miejscu pracy .

Chcesz zatrudnić pracownika, który podziela powszechne zrozumienie tego, jak pracownicy i klienci są cenieni w Twojej organizacji. Nie chcesz wnosić agresywnej osoby do organizacji, która ceni współpracę, wspólne cele, wzajemny szacunek i wspólne nagrody. Nie chcesz zatrudniać mikro-menedżera w firmie, która podkreśla upodmiotowienie pracowników i rozsądne podejmowanie ryzyka.

Podczas przeprowadzania rozmów z potencjalnymi pracownikami krytyczna jest ocena dopasowania do kultury. Jest to tak ważne, że niektóre firmy planują kulturowe rozmowy kwalifikacyjne oprócz, a często wcześniej, bardziej tradycyjnych wywiadów w celu oceny umiejętności, doświadczenia i potencjalnego wkładu. Zappos jest przykładem firmy, która przeprowadza wywiad telefoniczny dotyczący oceny kulturowej przed zaplanowaniem regularnych wywiadów na miejscu.

Te przykłady ilustrują ocenę odpowiedzi na pytania dotyczące wywiadu kulturowego.

Wywiad Pytanie Odpowiedzi na temat podstawowej wartości pracy zespołowej

Twoja firma ustaliła, że ​​praca zespołowa to podstawowa wartość. Są to rodzaje odpowiedzi, które pomogą ci ocenić dopasowanie kulturowe. Kandydat:

Wywiad Pytanie Odpowiedzi na temat podstawowej wartości zachwycających klientów

Jest to drugi przykład ilustrujący, w jaki sposób ocenić odpowiedzi na pytania dotyczące wywiadu kulturowego.

Twoja firma ustaliła, że ​​zadowolenie klientów to podstawowa wartość.

Są to rodzaje odpowiedzi, które pomogą ci ocenić dopasowanie kulturowe. Kandydat:

Nigdy nie znajdziesz idealnego pracownika, doskonałego menedżera lub idealnego szefa, ale możesz znaleźć pracownika, który przyczyni się do środowiska pracy, które zapewniasz pracownikom, a nie rozdziera. Dokładna ocena odpowiedzi kandydata na pytania dotyczące wywiadu kulturowego, zgodnie z sugestiami podanymi w powyższych przykładach, pomoże ci wybrać pracownika, który będzie dobrze pasował do Twojej kultury pracy.