Menedżer produktów Lista umiejętności i przykłady

Pokazywanie twoich umiejętności rozwiązywania problemów i zdolności analitycznych

Skuteczni menedżerowie produktu są ambasadorami produktu, który realizują od koncepcji do produkcji i ostatecznego uruchomienia. Muszą zrozumieć rynek, na który są nastawieni, za pomocą nowego produktu i konkurencji, z którą się zmierzy.

Są oni również odpowiedzialni za stworzenie i wykonanie skutecznej strategii, która zapewni bezproblemowe i efektywne kosztowo przejście ich produktu poprzez badania, rozwój, inżynierię, produkcję, "rozpocznij na żywo" i cykle dystrybucji; jako taka, ta praca wymaga najwyższej klasy umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętności analitycznych.

Oto niektóre z najważniejszych umiejętności, jakich poszukują pracodawcy w menedżerze produktu.

Kluczowe umiejętności menedżera produktu

Umiejętności interpersonalne
Menedżer produktu wpływa na liczne grupy - od klientów i sprzedawców, przez zespoły marketingowe, finansowe i inżynieryjne, i musi być w stanie skutecznie komunikować i rozpowszechniać swoją wizję .

Kierownikiem produktu naprawdę jest "człowiek renesansu" firmy. Być może bardziej niż jakikolwiek inny zawód, menedżerowie produktu muszą mieć solidną znajomość wymagań kilku różnych dyscyplin, aby skutecznie komunikować się między działami. Chociaż nie jest inżynierem, musi posiadać wystarczającą wiedzę techniczną, aby zrozumieć strukturę, skład i aplikacje produktu. Chociaż nie jest specjalistą ds. Marketingu, menedżer produktu musi wiedzieć, jak analizować dane rynkowe i markę / pozycję produktu. Chociaż nie jest księgowym, musi przewidzieć koszty i zarządzać budżetami.

Solidne umiejętności prezentacji są koniecznością, ponieważ menedżer produktu jest prezesem produktu, nad którym sprawuje opiekę, i musi włączyć innych na pokład dzięki swoim priorytetom. Kiedy zasoby są ograniczone, a inne produkty również są w fazie rozwoju, musi on być w stanie udoskonalić produkt, aby mógł szybko i pomyślnie rozpocząć działalność.

Strategiczne myślenie
Myślenie strategiczne zaczyna się od postawienia właściwych pytań, następnie zrozumienia rynku i konkurencji, a wreszcie z określeniem mapy drogowej produktu. Kierownik produktu musi być w stanie przewidzieć, ile czasu zajmie każdy etap cyklu produkcyjnego, ustawić swój produkt, aby wykorzystać cykle rynkowe, i sformułować strategie kontrolowania kosztów i zarządzania ryzykiem na bieżąco.

Umiejętności analityczne
Umiejętności analityczne następują po piętach myślenia strategicznego; chodzi o zbieranie i analizowanie właściwych danych, aby podejmować decyzje dotyczące produktów z myślą o zyskach. Jest to umiejętność oparta na danych, a nie na instynkcie lub wrodzonej reakcji. Menedżer produktu z solidnymi umiejętnościami analitycznymi wie, jak wykorzystać dane (czy to marne, czy płodne), aby przełamać liczbę i stworzyć rozwiązania dla strategii biznesowej, rozwoju produktu i prognozy cenowej.

Product Manager Skills List
Oto pełna lista umiejętności menedżera produktu, które można wyróżnić na życiorysy, listy motywacyjne, podania o pracę i wywiady.

Wymagane umiejętności będą się różnić w zależności od stanowiska, o które aplikujesz, a także przejrzyj listę umiejętności wymienionych na liście według stanowiska i rodzaju umiejętności .

Cechy osobiste

Umiejętności interpersonalne

Zarządzanie produktem

Pozycjonowanie marek i projektów

Umiejętności w zakresie oprogramowania

Umiejętności analityczne

Przeczytaj więcej: Umiejętności Project Managera

Pokrewne artykuły: Miękkie i twarde umiejętności | Jak uwzględnić słowa kluczowe w swoim CV | Lista słów kluczowych dla CV i listów motywacyjnych Top Skills Pracodawcy Szukaj w Job Applicants