Dowiedz się o poziomach zarządzania i tytułach stanowisk

Ludzie pracują na stanowiskach kierowniczych na wielu różnych poziomach w organizacji. Możesz kwalifikować się do pracy na poziomie zarządzania , ale musisz zrozumieć różne poziomy zarządzania. Obowiązki i obowiązki różnią się na każdym z tych poziomów zarządzania. Liczba poziomów zależy od wielkości, kultury, branży i etapu rozwoju firmy. Poniżej wymienione są niektóre poziomy zarządzania wspólne dla amerykańskiego biznesu

Kierownik

Dla wielu osób ich praca na pierwszym poziomie zarządzania jest nadzorowana. Opiekun jest pracą pierwszego stopnia. Ta osoba jest odpowiedzialna za niewielką grupę ludzi, zwykle wykonującą tę samą pracę lub bardzo podobne zadania. Zazwyczaj przełożony ma znaczące doświadczenie w wykonywaniu pracy osób, które nadzorują. Przełożony zazwyczaj zajmuje się przydzielaniem zadań, mierzeniem czasu i rozwiązywaniem problemów. Jest odpowiedzialny za jakość, motywację i szkolenie. Osoba na tym poziomie zarządzania zwykle ma bardzo niewielką dyskrecję, którą zazwyczaj przekazuje menedżerowi.

Menadżer projektu

Niektóre osoby nie traktują zarządzania projektem jako poziomu zarządzania. Dlatego też menedżerowie projektów zazwyczaj nie uczestniczą w spotkaniach menedżerów. Jednak wykonują wiele takich samych funkcji, jak inni menedżerowie. W kilku branżach jest to wspólne pierwsze zadanie zarządzania. Kierownik projektu nie ponosi bezpośredniej / liniowej odpowiedzialności za pracowników przypisanych do projektu.

Raczej kierownik projektu jest menedżerem macierzy . Kierownik projektu jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie funkcji zarządzania , ale zwykle we współpracy z kierownikami liniowymi na drugiej osi macierzy. Kierownik projektu odpowiada za jakość, harmonogram i budżet, ale nie za powiązane funkcje, takie jak szkolenie i dyscyplina.

Menedżer projektu zazwyczaj zgłasza się do menedżera, dyrektora lub wiceprezesa ds. Zarządzania projektami, mimo że mogą oni zgłaszać się do każdego menedżera w hierarchii.

Menedżer

Menedżer może być kierownikiem pierwszego stopnia, który bezpośrednio nadzoruje pracowników lub menedżerem drugiego stopnia, który zarządza przełożonymi. Wielkość firmy zwykle określa, które. Obowiązki i obowiązki kierownika pierwszej linii są podobne do obowiązków przełożonego, chociaż kierownik na ogół ma większą odpowiedzialność osobistą, większą odpowiedzialność w zakresie zasobów ludzkich i większą dyskrecję. On zwykle nadzoruje niewielką grupę pracowników wykonujących tę samą lub podobną pracę. Menedżer ma zwykle około 1 do 3 lat doświadczenia. Menedżerowie zazwyczaj zgłaszają się do starszych menedżerów, dyrektorów, wiceprezesów lub właścicieli.

Starsi menedżerowie

Niektóre organizacje mają stanowiska o tytule wyższego kierownika . Obowiązki i obowiązki kierownika wyższego szczebla są zasadniczo takie same jak obowiązki kierownika. Odpowiadają za zarządzanie i funkcjonowanie grupy pracowników. Zasadniczo mają większą dyskrecję i większą władzę finansową niż inni menedżerowie. Często ten tytuł wskazuje osobę, która była dłużej w pracy niż ich rówieśnicy.

Czasami dzieje się tak dlatego, że mają obowiązek kierować lub szkolić innych menedżerów. W rzadkich przypadkach faktycznie nadzorują grupę menedżerów .

General Managerowie

Generalny menedżer nadzoruje więcej niż jedną funkcję i często nadzoruje wszystkie funkcje firmy poprzez nadzorowanie kierowników tych funkcji. Dyrektor generalny ma szeroką swobodę i dużą dozę uznania. Osoba ta ponosi znaczną odpowiedzialność finansową i zazwyczaj ponosi odpowiedzialność za P & L za firmę lub jej duży segment. Generalny menedżer generalnie jest także organem zatrudniania firmy, chociaż może również przekazać ten organ podwładnym menedżerom.

Inne poziomy zarządzania

Organizacje, szczególnie te większe, mają inne poziomy zarządzania i tytuły, które w rzeczywistości nie mają w sobie tytułu "menedżera".