Definicja i obowiązki dyrektora generalnego

Biznes jest pełen terminów, które wydają się oczywiste na pozór, ale często mają niuanse, które nie są rozumiane lub brane pod uwagę. Tytuł dyrektora generalnego, czasem po prostu nazywany GM, jest jednym z tych terminów. Ta osoba ponosi ogólną odpowiedzialność za firmę lub jednostkę biznesową w większej organizacji.

Rola ta jest szczególnie powszechna w dużych globalnych lub wielonarodowych organizacjach, w których przedsiębiorstwa są zorganizowane wzdłuż linii produktów, grup klientów lub obszarów geograficznych.

Generalny menedżer zazwyczaj pełni funkcję najwyższego kierownika jednostki i odpowiada za strategię , strukturę, budżety, ludzi, wyniki finansowe i metryki wyników . W większych organizacjach dyrektor generalny składa raporty do dyrektora wykonawczego, często dyrektora naczelnego lub głównego oficera operacyjnego.

Obowiązki dyrektora generalnego

Obowiązki i obowiązki GM obejmują wiele podstaw, ale są to jedne z najczęstszych. Musi zazwyczaj:

Zostać dyrektorem generalnym

Osoba w roli GM jest specjalistą, który zna wszystkie obszary działalności i może koordynować procesy i operacje w całej organizacji. Dyrektor generalny musi znać języki finansów i księgowości, operacje, sprzedaż, marketing, zasoby ludzkie oraz badania i rozwój lub inżynierię.

W większych organizacjach osoby postrzegane jako posiadające ogólny potencjał zarządzania często pracują w szeregu zadań, obracając się w różnych funkcjach i stopniowo poszerzając swoją wiedzę i obowiązki na przestrzeni wielu lat. Menedżerowie generalni zazwyczaj mają duże doświadczenie w branży, a jeśli nie pochodzą z większej organizacji, najprawdopodobniej mają długie historie pracy dla jednego lub więcej konkurentów w tej samej branży.

Biorąc pod uwagę szeroką bazę wiedzy specjalistycznej i wiedzy niezbędnej do odniesienia sukcesu w tej roli, dyrektorzy generalni często mają wyższe stopnie naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia Masters in Business Administration (MBA). Ważne jest, aby podjąć określone kroki, jeśli chcesz przejść na stanowisko głównego menedżera.

Wyzwania General Manager:

Rola dyrektora generalnego nie jest łatwa. GM jest odpowiedzialny przed swoim szefem lub grupą korporacyjną za wszystkie działania jednostki biznesowej, z naciskiem na wyniki finansowe. Podczas gdy GM mają dużą autonomię w działaniu w ramach swojej jednostki biznesowej, zazwyczaj muszą uzasadniać znaczące inwestycje, a także zmiany w kluczowych strategiach lub personelu. Mają wszystkie wyzwania związane z prowadzeniem firmy, a także wyzwania związane z raportowaniem do grupy korporacyjnej, która najprawdopodobniej koncentruje się głównie na wynikach finansowych.

Dodatkowe wyzwania obejmują:

Możliwości awansu zawodowego dla dyrektora generalnego

Chociaż rola dyrektora generalnego jest rolą wyższego szczebla i być może najwyższym poziomem, jaki może osiągnąć dana osoba, niektóre organizacje aktywnie wybierają swoich dyrektorów wyższego szczebla z rang ogólnych menedżerów. Wyzwania i złożoność roli sprawiają, że jest ona idealnym polem doświadczalnym do prowadzenia wielu jednostek biznesowych lub awansowania do roli dyrektora operacyjnego lub dyrektora generalnego.