Podstawy kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Przykłady i znaczenie KPI

Kluczowe wskaźniki wydajności, znane również jako KPI lub Key Success Indicators , pomagają menedżerom i pracownikom ocenić skuteczność różnych funkcji i procesów ważnych dla osiągnięcia celów organizacyjnych.

Niektóre przykłady KPI

Wskaźniki KPI są nierozerwalnie związane z celami strategicznymi firmy i służą do pomocy menedżerom w ocenie, czy są na celu, gdy pracują nad tymi celami.

Menedżerowie i kluczowi interesariusze będą monitorować te wskaźniki w miarę upływu czasu, a także dostosowywać plany i programy, aby poprawić wskaźniki KPI w celu wsparcia strategicznych celów firmy.

Wiodące i opóźniające wskaźniki efektywności

Jest zarówno sztuka, jak i nauka, aby opracować odpowiednie wskaźniki wydajności. Celem jest zawsze zidentyfikowanie tych środków, które znacząco informują o osiągnięciu lub postępach w kierunku głównych celów.

Celem jest osiągnięcie właściwej równowagi pomiędzy kluczowymi kluczowymi wskaźnikami KPI.

Sześć dużych wyzwań w opracowywaniu kluczowych wskaźników wydajności

Wymaga to znacznego wysiłku, aby opracować zestaw wskaźników wydajności o wysokiej jakości. Menedżerowie i eksperci funkcjonalni współpracują, aby zaproponować zestaw środków i debatować nad względnym znaczeniem różnych środków. Wiele kluczowych wyzwań to:

  1. Jeśli strategia firmy i jej główne cele nie są jasne, środki koncentrują się głównie na wynikach finansowych.
  2. Zbyt duże poleganie na wskaźnikach finansowych zapewnia bardzo nierówny i niepełny obraz kondycji firmy.
  3. Środki uznane za ważne przez jeden obszar mogą nie być postrzegane przez innych jako ważne.
  4. Jeżeli rekompensata jest powiązana z kluczowymi celami dla wskaźników wydajności, wprowadza to konflikt interesów i znaczne obciążenie w procesie.
  5. Identyfikacja wskaźników wyprzedzających jest trudnym procesem.
  6. Zdolność do dokładnego pomiaru i raportowania zidentyfikowanych miar może być trudna lub niemożliwa z uwagi na ograniczenia systemu raportowania wewnętrznego.

Zdrowy proces określania i wdrażania kluczowych wskaźników wydajności obejmuje menedżerów i podmioty regularnie dokonujące przeglądu i przeglądu środków.

Ten proces dostrajania wymaga czasu i staranności wszystkich stron.

Właściwe wykorzystanie kluczowych wskaźników wydajności:

Właściwie opracowany i wdrożony program KPI obejmuje regularne procesy przeglądu, w których menedżerowie i inni interesariusze oceniają znaczenie wyników. Poprawa zaangażowania pracowników i środków na rzecz satysfakcji klienta jest pozytywna, ale uważni menedżerowie ocenią przyczyny i wpływ ulepszeń, a następnie zdecydują, jak kontynuować wzmacnianie w tych obszarach.

Podobnie, spadek sprzedaży wynikający z poprzedniego okresu lub z analogicznego okresu ubiegłego roku można w uzasadniony sposób ocenić jako ujemny. Jednak same środki nie mówią o tym, co się stało i jak poprawić. Zestaw kluczowych wskaźników KPI skoncentrowanych na sprzedaży obejmie środki, które będą wskazywać na pogorszenie warunków i prawdopodobieństwo ich poprawy.

Uzbrojeni w te spostrzeżenia, członkowie zespołu sprzedażowego mogą podjąć działania mające na celu wzmocnienie wiodących wskaźników i uzyskanie lepszych wyników w przyszłości.

The Bottom Line:

Wskaźniki KPI są bardzo podobne do przyrządów mierzących temperaturę i ciśnienie barometryczne. Warto wiedzieć, że temperatura wzrosła lub spadła, ale ważniejsze jest wiedzieć, czy zbliża się burza. Środki działają razem, aby zapewnić pełniejszy obraz całej sytuacji.