5 zespołów, których potrzebuje każda organizacja

Potrzeby twojej organizacji dla drużyn będą się różnić, ale te zaczną cię

Praca zespołowa, skuteczne zespoły robocze i budowanie zespołu to popularne tematy we współczesnych organizacjach. Pomyślna praca zespołowa napędza osiągnięcie twoich strategicznych celów . Efektywne zespoły prac powiększają osiągnięcia poszczególnych pracowników i umożliwiają lepszą obsługę klientów.

Jeśli eksperymentujesz z bieżącymi zespołami, zacznij od kilku, aby określić, jakie działania zespołowe może wspierać Twoja organizacja.

Zespoły wymagają zasobów, a zwłaszcza czasu pracowników. Będziesz chciał poznać z pracownikami rodzaj zespołów, z których mogą czerpać najwięcej radości.

Na przykład, firma klienta ma zespół filantropijny, który decyduje się na udzielanie w ramach firmy STEM (zachęcanie dzieci do wzięcia udziału w zajęciach z nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki w celu przygotowania ich do kariery w tych obszarach). Zespół określa odbiorców 50 000 dolarów rocznej filantropii, którą firma wypłaca.

Zespół organizuje również darowizny na rzecz dobrostanu zwierząt, potrzebujących rodzin w czasie wakacji i nie tylko.

W innej firmie utworzono zespół ds. Uznawania kwalifikacji, aby pracownicy mogli poznać wzajemną dobrą pracę, wkład i pracę zespołową.

Kiedy zespoły robocze są skuteczne?

Zespoły robocze są okazją dla pracowników do nauki umiejętności przywódczych i zespołowych. Dają pracownikom z całej organizacji szansę na pracę z pracownikami, których nie zawsze widzą.

Dają pracownikom szansę bycia częścią czegoś, co jest większe od nich samych lub ich pracy.

Twoje zespoły robocze są najbardziej skuteczne, gdy:

Przykładowe zespoły, które przyniosą korzyści wielu organizacjom

Istnieje pięć zespołów roboczych, których potrzebuje każda organizacja. Widziałem wiele różnych podejść do ról zespołowych i obowiązków. Różne organizacje mogą również inaczej grupować obowiązki.

Na przykład poprosiłem komisję ds. Bezpieczeństwa o przejęcie obowiązków związanych z zadbaniem o pracowników w jednej organizacji. Zespół odmówił, woląc zamiast tego dodać odpowiedzialność za środowisko. Powstała kolejna grupa, która była bardziej zainteresowana wellness.

Mając to na uwadze, to te pięć zespołów, które najczęściej polecam.

Zespół przywództwa

Często kierownicy wyższego szczebla organizacji lub szefowie działów, zespół kierowniczy jest grupą, która musi się połączyć, aby poprowadzić twoją organizację. Zespół kierujący jest odpowiedzialny za strategiczny kierunek twojej organizacji. Zespół zarządzający planuje, wyznacza cele, zapewnia wskazówki i zarządza Twoją organizacją.

Motywacja lub zespół pracowników Morale

Znany pod różnymi nazwami w różnych organizacjach, zespół morale pracowników . komitet ds. działalności pracowniczej lub komitet ds. planowania wydarzeń (trzy wspólne nazwy zespołów), planuje i realizuje wydarzenia i działania, które budują pozytywny duch wśród pracowników.

Do obowiązków zespołu można zaliczyć takie działania, jak organizowanie obiadów dla pracowników, planowanie pikników firmowych, pozyskiwanie funduszy dla chorych pracowników i zbieranie funduszy na cele dobroczynne.

Zespół prowadzi uroczystości związane z kamieniami milowymi firmy, urodzinami pracowników i przybyciem nowych dzieci. Zespół sponsoruje zespoły sportowe. Możesz bawić się z tym zespołem, ponieważ jedynym ograniczeniem zespołu jest wyobraźnia członków zespołu i życzenia Twoich pracowników.

Zespół ds. Bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Zespół zapewnia bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy.

Zespół przejmuje inicjatywę w zakresie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, comiesięcznych rozmów na temat bezpieczeństwa oraz audytu w zakresie porządkowania, bezpieczeństwa i organizacji miejsca pracy. Zalecenia dotyczące recyklingu i polityki środowiskowej oraz przywództwa są również dostarczane przez zespół.

Zespół Wellness Pracowników

Zespół odnowy biologicznej koncentruje się na zdrowiu i kondycji pracowników. Najpopularniejsze działania obejmują kluby spacerowe, działające zespoły i okresowe testy problemów zdrowotnych, takich jak badania nad wysokim ciśnieniem krwi. Zespół ds. Odnowy biologicznej może sponsorować zajęcia zdrowotne dla całej osoby, takie jak budżet lub lunch i dowiaduje się o produktach inwestycyjnych, a nie porady inwestycyjne.

W wielu firmach zespół wellness sponsoruje wyzwania. W firmie klienta zespół stworzył wyzwanie dla pieszych, aby zachęcić pracowników do większego chodzenia. Każdy uczestnik otrzymał krokomierz, który był pobierany codziennie w pracy. Pod koniec wyzwania każdy pracownik, który osiągnął cele odcinka, dostał kupon na parę butów sportowych.

Zespół ds. Kultury i komunikacji

Zespół pracuje nad zdefiniowaniem i stworzeniem określonej kultury firmy niezbędnej do sukcesu Twojej organizacji. Zespół wspiera również dwukierunkową komunikację w twojej organizacji, aby zapewnić pracownikom wejście w łańcuch dowodzenia.

Zespół może sponsorować comiesięczny biuletyn, cotygodniowe aktualizacje firmy, kwartalne ankiety satysfakcji pracowników i proces sugerowania pracowników.

Uruchom kilka zespołów firmy, być może kilka z nich, i wspieraj ich sukces . Gdy pracownicy widzą udane zespoły, coraz więcej pracowników interesuje się obsługą zespołów. Dzięki tym zespołom firma jest lepszym miejscem do pracy i zapewnia możliwość zaangażowania i zaangażowania pracowników.

Zespoły tworzą różnicę w miejscu pracy, niezależnie od tego, czy są to stałe zespoły, czy zespół, który został utworzony w celu osiągnięcia jednego celu. Pomyślne zespoły pomagają zbudować prawdziwe poczucie pracy zespołowej w całej organizacji. Zacznij od tych, by osiągnąć niesamowity sukces.

Ciesz się tym artykułem? Możesz być na bieżąco o wszystkim opublikowanym tutaj przez bezpłatny biuletyn HR.