Weryfikacja zatrudnienia i polityka dotycząca próbek

Definicja weryfikacji zatrudnienia

Weryfikacja zatrudnienia jest odpowiedzią na zapytanie potencjalnego pracodawcy, agencji rządowej lub podmiotu zewnętrznego, takiego jak instytucja pożyczająca, że ​​obecny lub były pracownik jest lub był zatrudniony przez Twoją organizację. W większości przypadków organizacja wnioskująca chce zweryfikować:

W przypadku wniosków o weryfikację zatrudnienia przez przyszłych pracodawców, często żąda się informacji na temat wyników pracownika i potencjalnego rejsu.

Ponadto weryfikacja zatrudnienia nie jest niczym niezwykłym, ponieważ oprócz aktualnych / najnowszych informacji o zatrudnieniu, wymaga od pracownika podania historii obowiązków związanych z pracą, tytułu i zarobków pracownika.

To od pracodawcy zależy, ile informacji ma wydać, ale powinna istnieć polityka weryfikacji zatrudnienia, która jest konsekwentnie egzekwowana. Ważne jest, aby ćwiczyć zgodność przy rozpatrywaniu wniosków o weryfikację zatrudnienia.

Twoi menedżerowie i członkowie personelu potrzebują szkoleń, jak reagować na prośby o weryfikację zatrudnienia, a także, jak reagować na bardziej długie i szczegółowe wnioski w momencie, kiedy pracodawcy sprawdzają dane w tle.

Agencje rządowe i inne podmioty, takie jak instytucje udzielające pożyczek, nie będą poszukiwać szczegółowych informacji referencyjnych ani sprawdzania pochodzenia, które potencjalni pracodawcy chcą uzyskać.

Polityka dotycząca weryfikacji zatrudnienia

Wszelkie zapytania dotyczące weryfikacji zatrudnienia od obecnych lub byłych pracowników, potencjalnych pracodawców obecnych lub byłych pracowników, agencji rządowych lub innych organizacji, takich jak instytucje finansowe lub instytucje kredytowe, powinny być kierowane do działu kadr w celu uzyskania oficjalnej odpowiedzi firmy.

W żadnym wypadku żaden inny pracownik nie jest upoważniony do udzielenia pisemnej lub oficjalnej odpowiedzi na weryfikację zatrudnienia dla firmy. Twoi pracownicy działu kadr są przeszkoleni w zakresie reagowania na wnioski o weryfikację zatrudnienia. Będą również wiedzieć, czy podpisane pozwolenie na udostępnienie informacji od byłych pracowników jest w aktach.

Wszystkie wnioski o weryfikację zatrudnienia muszą zawierać podpis pracownika lub byłego pracownika upoważniający do wydania informacji. W przypadku obecnych pracowników, dzięki uprzejmości, biuro HR powiadomi pracownika, gdy zażąda się informacji o weryfikacji zatrudnienia .

Kiedy podpis upoważnienia jest obecny, ogólnie firma publikuje te informacje o obecnych i byłych pracownikach:

W zależności od okoliczności wniosku oraz od przeszłego lub obecnego pracownika, firma może zwolnić historię płac, historię stanowiska pracy oraz to, czy firma przeszuka pracownika.

Wyjątki od tej zasady muszą być zatwierdzone przez Prezesa (Twoja Firma).

Zastrzeżenie - proszę zauważyć

Susan Heathfield dokłada wszelkich starań, aby oferować dokładne, zdroworozsądkowe, etyczne doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, pracodawcami i miejscem pracy zarówno na tej stronie internetowej, jak i na tej stronie, ale nie jest prawnikiem ani treścią witryny, autorytatywny, nie ma gwarancji dokładności i legalności i nie powinien być interpretowany jako porada prawna.

Witryna ma ogólnoświatową publiczność, a prawa i przepisy dotyczące zatrudnienia różnią się w poszczególnych stanach i krajach, więc strona nie może być ostateczna dla wszystkich w miejscu pracy. W razie wątpliwości należy zawsze szukać porady prawnej lub pomocy ze strony państwowych, federalnych lub międzynarodowych zasobów rządowych, aby upewnić się, że Twoja interpretacja prawna i decyzje są prawidłowe. Informacje na tej stronie są tylko po wskazówki, pomysły i pomoc.