Przykładowy list referencyjny dla nauczyciela

Czy chcesz napisać lub poprosić o list referencyjny do nauczania? Przeczytaj poniżej, aby uzyskać porady dotyczące pisania listu referencyjnego, a także przykładowy list referencyjny dla nauczyciela.

Jak korzystać z próbki listu referencyjnego

Jeśli piszesz list dla nauczyciela, skorzystaj z tego przykładu, aby poprowadzić własne pisanie. Próbka listu może pomóc w podjęciu decyzji, jaki rodzaj treści powinieneś dołączyć, a także jak sformatować list.

Podczas gdy próbki liter są świetnym punktem wyjścia dla twojego własnego listu, powinieneś zawsze dopasowywać literę do konkretnej osoby, dla której piszesz list, oraz informacje, które on prosi o dołączenie.

Jeśli żądasz listu referencyjnego na stanowisko dydaktyczne, możesz wysłać tę próbkę listu referencyjnego do autora, aby pomóc w prowadzeniu własnego listu. Należy jednak również przekazać im jasne instrukcje dotyczące tego, jakie informacje są potrzebne, aby je uwzględnić, a także dać im CV lub listę swoich umiejętności i doświadczeń, aby pomóc im napisać list. Nie chcesz, aby po prostu kopiować i wklejać próbny list referencyjny.

Wskazówki dotyczące pisania listu referencyjnego dla nauczyciela

Zapytaj kogoś o list polecający do pracy dydaktycznej? Kliknij tutaj, aby uzyskać wskazówki dotyczące prośby o list referencyjny.

Przykładowy list referencyjny dla nauczyciela

Twój adres
Twoje miasto, województwo, kod pocztowy
Twój numer telefonu komórkowego
Twój email

Data

Nazwa
Tytuł
Firma
Adres
Miasto, województwo, kod pocztowy

Dr. Mr./Mrs. Imię Nazwisko:

Gorąco polecam Michelle Johnson jako kandydata na stanowisko nauczyciela piątej klasy w twojej szkole. Jako dyrektor szkoły św. Pawła miałem przyjemność pracować z Michelle przez ostatnie pięć lat. Jest zaangażowaną, zorganizowaną nauczycielką, która rozwija inspirujące relacje ze swoimi uczniami.

Michelle zawsze dążyła do rozwijania swoich umiejętności jako nauczyciel. Przyjechała do nas nauczycielka, chętnie podejmując dodatkowe obowiązki, takie jak doradca szkolnej gazety, i była członkiem naszego komitetu programowego. Kontynuowała demonstrację tej drogi przez swoją kadencję w naszej szkole, a nawet w zeszłym roku została przewodniczącą komitetu programowego. Michelle wykorzystuje każdą okazję do rozwoju zawodowego, co czyni ją idealnym liderem.

Michelle ma wspaniałe relacje z ludźmi w każdym wieku, zwłaszcza z dziećmi. Jej umiejętność łączenia się z uczniami i talentem w nauczaniu prostych pojęć, a także bardziej zaawansowanych tematów, jest naprawdę doskonała. Ma również doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej z rodzicami i nauczycielami.

Michelle wykonuje wszystkie te zadania z wielką inicjatywą i pozytywnym nastawieniem.

Polecam Michelle bez żadnych zastrzeżeń. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące jej wykształcenia lub kwalifikacji, nie wahaj się skontaktować ze mną.

Z poważaniem,

Twój podpis (drukowany list)

Mary Haddock
Dyrektor
Szkoła św. Pawła

Więcej przykładów listów referencyjnych
Więcej przykładów listów referencyjnych napisanych dla przyjaciół, współpracowników, klientów, pracowników, studentów, sprzedawców i profesjonalnych połączeń.

Więcej artykułów i porad