List referencyjny dla przykładu zatrudnienia i wskazówek

Osoby poszukujące pracy często proszą byłego kierownika, kolegę lub nauczyciela o napisanie listu referencyjnego o pracę. Niektórzy pracodawcy wymagają referencji przy rozważaniu kandydatów na stanowisko, podczas gdy inni mogą dawać pierwszeństwo potencjalnym pracownikom, którzy mogą dostarczyć te dowody satysfakcjonującej wydajności w poprzedniej roli.

Jeśli zostaniesz poproszony o napisanie listu referencyjnego, pamiętaj, że Twoim celem jest udowodnienie, że dana osoba jest silnym kandydatem do tej pracy.

Samo wyrażanie podziwu nie wystarczy; pismo powinno skupiać się na konkretnych przykładach, które pokazują, że pracownik ma wysokie osiągnięcia. List powinien również wyglądać profesjonalnie, być napisany w formacie biznesowym i dobrze zredagowany.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak napisać list referencyjny do zatrudnienia, zobacz wskazówki i przykładowy list referencyjny poniżej.

Porada dotycząca pisania listu referencyjnego

Jak korzystać z przykładu listu referencyjnego

Przed napisaniem listu warto przejrzeć próbki rekomendacji i listy polecające . Przykłady ułatwiają sprawdzenie, jakiego rodzaju treści należy uwzględnić w dokumencie, a szablony mogą pomóc w określeniu najlepszego układu i sekcji (np. Wprowadzenie i akapity body).

Podczas formatowania listu polecającego należy użyć typu z pojedynczą spacją z odstępem między każdym akapitem. Wyrównaj tekst w lewo i używaj dookoła 1-calowych marginesów. Wybierz tradycyjną czcionkę, np. Times New Roman lub Arial. Strzelaj co najmniej na jedną stronę; jeśli twój list jest za krótki, będzie wyglądać, jakbyś nie wiedział wystarczająco dużo o kandydacie, by złożyć rekomendację.

Podczas gdy przykłady, szablony i wskazówki są świetnym punktem wyjścia do twojego listu, powinieneś zawsze dopasowywać wzór listu, aby dopasować historię pracy kandydata i pracę, do której się on stosuje.

List referencyjny dla przykładu zatrudnienia

Do tych których może to dotyczyć:

Chciałbym polecić Sharon Doe jako kandydata na stanowisko w twojej organizacji. Na stanowisku asystenta personelu Sharon była zatrudniona w naszym biurze od 20XX-20XX. Sharon wykonała świetną robotę na tym stanowisku i była atutem dla naszej organizacji podczas jej kadencji w biurze. Ma doskonałe umiejętności komunikacyjne w formie pisemnej i ustnej, jest wyjątkowo zorganizowana, potrafi pracować niezależnie i jest w stanie realizować zadania, aby zapewnić pracę.

Podczas swojej kadencji z naszą firmą Sharon była odpowiedzialna za nadzorowanie asystentów departamentów. Asystenci ci, pod kierownictwem Sharon, byli odpowiedzialni za wiele podstawowych funkcji administracyjnych i biurowych urzędu.

Sharon skutecznie zaplanowała i zarządzała kilkoma asystentami, aby utrzymać efektywne operacje biurowe.

Opracowała program szkoleniowy dla tych asystentów, który sprawił, że stali się dobrze zorientowani w operacjach biurowych o połowę mniej czasu niż kiedyś.

Sharon zawsze była gotowa zaoferować jej pomoc i miała doskonałe relacje z wieloma członkami obsługiwanymi przez nasze biuro, w tym z klientami, pracodawcami i innymi organizacjami zawodowymi. Jej zdolność do skutecznego komunikowania się z tymi wszystkimi osobami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i osobiście sprawiła, że ​​stała się ona tak istotną częścią naszego biura.

Dodałaby wartość do każdej firmy i polecam ją na każde przedsięwzięcie, które zdecyduje się realizować. Daj mi znać, jeśli masz jeszcze jakieś pytania.

Z poważaniem,

Podpis ( list w formie papierowej )

Jane Smith

Czytaj więcej: Jak napisać list referencyjny | Więcej przykładów listów referencyjnych