Inspirujące cytaty dla biznesu na temat upodmiotowienia i delegowania

Empowerment and Delegation Quotes

Czy potrzebujesz inspirującego cytatu o upodmiotowieniu swojego biuletynu, prezentacji biznesowej, strony internetowej lub inspirujących plakatów? Te cytaty dotyczące uprawnień i delegacji są przydatne, aby pomóc Ci w motywowaniu pracowników i wzmacnianiu ich oraz inspirować zaangażowanie i podniecenie ze strony Twoich pracowników.

Zapewniają również wgląd w istotę i siłę koncepcji oraz strategii biznesowej wzmocnienia, co częściowo wynika z tego, w jaki sposób menedżerowie w organizacjach delegują zadania i możliwości pracownikom.

Cytaty o upełnomocnieniu i delegowaniu

"Dzisiaj wiele amerykańskich korporacji wydaje mnóstwo pieniędzy i czasu, próbując zwiększyć oryginalność swoich pracowników, mając nadzieję, że dzięki temu zyska przewagę konkurencyjną na rynku, ale takie programy nie mają znaczenia, chyba że zarządzanie nauczy się rozpoznawać cenne pomysły wiele nowatorskich, a następnie znajduje sposoby ich realizacji. " - Mihaly Csikszentmihalyi

"Delegowanie oznacza, że ​​pozwalasz innym stać się ekspertami, a co za tym idzie, najlepszymi." --Tymothy Firnstahl

"Najlepszym wykonawcą jest ten, który ma wystarczająco dużo rozsądku, aby wybrać dobrych ludzi do robienia tego, co chce zrobić, i powściągliwości na tyle, aby nie mieszać się do nich, kiedy to robią." - Theodore Roosevelt

"Wielcy liderzy są jak najlepsi dyrygenci - sięgają poza nuty, aby dotrzeć do magii graczy." --Blaine Lee

"Jeśli istnieje jakikolwiek aksjomat, który starałem się osiągnąć, próbując odnieść sukces w biznesie, to fakt, że próbowałem otoczyć się współpracownikami, którzy wiedzą więcej o biznesie niż ja.

Ta polityka zawsze była bardzo udana i nadal działa dla mnie. "- M. L. Bean

"Możesz przekazać władzę, ale nigdy nie możesz delegować odpowiedzialności za przekazanie zadania komuś innemu. Jeśli wybrałeś właściwego człowieka, to dobrze, ale jeśli wybrałeś niewłaściwego człowieka, odpowiedzialność należy do ciebie - nie do jego." --Richard E. Krafve

"Praktycznie każda firma będzie wychodzić i zapewniać swoim pracownikom pewną liczbę narzędzi, a duża różnica w tym, jaką wartość otrzymuje się od tego, to jak bardzo firma cofa się i naprawdę myśli poprzez swoje procesy biznesowe, zastanawiając się, jak ich firma może się zmienić, jak zarządzanie projektem, opinie klientów, cykle planowania mogą być zupełnie inne niż kiedykolwiek wcześniej. " - Bill Gates

"To nie są narzędzia, w które wierzysz - narzędzia są tylko narzędziami - działają lub nie działają - to ludzie, w których wierzysz lub nie." - Steve Jobs , Apple

"Niewielu z nas będzie liderami, a nawet ci, którzy są liderami, muszą być również naśladowcami przez większość czasu.To jest kluczowa rola.Sendery oceniają liderów.Tylko jeśli przywódcy zdadzą ten egzamin, oni mają jakikolwiek wpływ. jeśli ich osąd jest kiepski, osądzili się, jeśli lider doprowadzi swoich wyznawców do celu, wielkich osiągnięć, to dlatego, że naśladowcy byli zdolni do tego rodzaju reakcji. - Carry Wills w niektórych trąbkach : The Nature of Leadership

"Organizacje, które pomagają ludziom w dalszych etapach łańcucha lub próbują pozbyć się dużych hierarchicznych łańcuchów i pozwalają na podejmowanie decyzji na bardziej lokalnym poziomie, stają się bardziej adaptacyjne i odporne, ponieważ w ten problem zaangażowanych jest więcej umysłów." - Steven Johnson

"Moc może być wzięta, ale nie podana. Proces brania jest sam w sobie inicjacją". --Gloria Steinem

"Nigdy nie mów ludziom, jak robić rzeczy, powiedz im, co mają robić, a zaskoczą cię swoją pomysłowością." - Ogólny George Smith Patton, Jr.

"Ludzie oczekują wskazówek, a nie retoryki, muszą wiedzieć, jaki jest plan działania i jak zostanie on wdrożony, chcą oni być odpowiedzialni za pomoc w rozwiązaniu problemu i upoważnienie do działania." - Howard Schultz, Starbucks

Otocz się najlepszymi ludźmi, których możesz znaleźć, przekazuj władzę i nie ingeruj, dopóki polityka, którą zdecydujesz, jest realizowana. --Ronald Reagan

"Rolą przywódców nie jest zachęcanie innych ludzi do podążania za nimi, ale zachęcanie innych do przewodzenia". - Bill George

"Organizacja posiadająca władzę to taka, w której jednostki mają wiedzę, umiejętności, pragnienia i możliwość osobistego odniesienia sukcesu w sposób, który prowadzi do zbiorowego sukcesu organizacyjnego." --Stephen Covey