Budowanie zespołu i delegowanie

Jak i kiedy wzmacniać ludzi

Zaangażowanie pracowników tworzy środowisko, w którym ludzie mają wpływ na decyzje i działania wpływające na ich pracę. Zaangażowanie pracowników nie jest celem ani narzędziem, jak to praktykuje się w wielu organizacjach.

Jest to raczej filozofia zarządzania i przywództwa dotycząca tego, w jaki sposób ludzie są najbardziej zaangażowani w przyczynianie się do ciągłego doskonalenia i ciągłego sukcesu swojej organizacji pracy.

Moje nastawienie, od pracy z ludźmi przez ponad 35 lat, polega na angażowaniu ludzi w jak największym stopniu we wszystkie aspekty decyzji i planowania pracy.

To zaangażowanie zwiększa odpowiedzialność i zaangażowanie, utrzymuje najlepszych pracowników i sprzyja środowisku, w którym ludzie wybierają motywację i wkład.

Nie można wystarczająco podkreślić różnicy między pracownikiem mającym cel, projekt lub zespół, a pracownikiem, który był słodko przemyślany na stanowisku. Pracownicy, którzy są sprzedani lub potrzebni, nie przynoszą takiego samego poziomu energii i entuzjazmu do swojej pracy, co pracownik, który jest właścicielem tej pracy.

Budowanie zespołu w delegaturze

Jest to również ważne dla budowania zespołu . Nie jestem jednak fanem podejmowania decyzji konsensusowych, który jest czasochłonny i może generować rozwiązania, które spełniają najniższy wspólny mianownik, na który ludzie mogą się zgodzić.

Sposób angażowania pracowników w podejmowanie decyzji i ciągłe doskonalenie jest strategicznym aspektem zaangażowania i może obejmować takie metody, jak systemy sugestii , komórki produkcyjne, zespoły robocze, spotkania na rzecz ciągłego doskonalenia, wydarzenia Kaizen (ciągłe doskonalenie), procesy działań naprawczych i okresowe dyskusje z przełożony.

Istotnym dla większości procesów zaangażowania pracowników jest szkolenie w zakresie efektywności zespołu, komunikacji i rozwiązywania problemów; rozwój systemów wynagradzania i uznawania; i często dzielenie się zyskami dzięki wysiłkom pracowników.

Model zaangażowania pracowników

Dla osób i organizacji, które pragną zastosować wzór, najlepsze, jakie odkryłem, opracowano z prac Tannenbauma i Schmidta (1958) i Sadlera (1970).

Zapewniają one ciągłość przywództwa i zaangażowania, które obejmuje rosnącą rolę pracowników i malejącą rolę organów nadzorczych w procesie decyzyjnym. Kontinuum zawiera ten postęp.

Dodawanie do modelu

Aby zaokrąglić model, dodaję:

Zwiększenie poziomu zaangażowania pracowników ma charakter sytuacyjny. Wielkość zaangażowania pracowników zależy od:

Możesz skutecznie angażować pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących ich pracy. Te stopnie zaangażowania mówią ci, jak.

Odnośnik: Tannenbaum, R. i Schmidt, W.

Jak wybrać wzór przywództwa . Harvard Business Review, 1958, 36, 95-101.

Ten artykuł jest fragmentem Michigan State University MENTORS Manual: Monthly Conversation Guide # 9 . Copyright Susan M. Heathfield i Michigan State University, 2003-2004.