Inspirujące cytaty dla biznesu i pracy na temat uczciwości

Uczciwość, uczciwość i prawdomówność są integralną częścią etyki w miejscu pracy i wartości

Szukasz inspirującego cytatu o uczciwości? Jest wysoko na liście tego, co pracodawcy i współpracownicy chcą widzieć w każdym nowym pracowniku. To także integralna część produktywności i motywująca kultura pracy .

Możesz użyć tych cytatów w biuletynie, prezentacji biznesowej, witrynie internetowej i innych materiałach promocyjnych. Te cytaty dotyczące uczciwości i uczciwości pomagają inspirować motywację pracowników i szczere zaangażowanie ze strony pracowników.

Te cytaty posuną się daleko, aby promować uczciwość jako podstawową wartość potrzebną w miejscu pracy, niezależnie od tego, czy firma jest gigantem czy początkiem wielkości kufla.

Cytaty o uczciwości, uczciwości i prawdomówności

"Szukając ludzi do wynajęcia, poszukujesz trzech cech: uczciwości, inteligencji i energii, a jeśli nie mają pierwszej, dwie pozostałe cię zabiją." - Warren Buffet

"Prawdziwa uczciwość postępuje słusznie, wiedząc, że nikt się nie dowie, czy to zrobiłeś, czy nie." - Oprah Winfrey

"Aby dać prawdziwą służbę, musisz dodać coś, czego nie można kupić ani zmierzyć za pieniądze, a to jest szczerość i uczciwość." - Douglas Adams

"Jestem pewien, że przy szacowaniu wartości każdego człowieka zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym czysta uczciwość jest jakością, którą najpierw zajmujemy się w obliczeniach, a nauka i talenty są tylko drugą". - Thomas Jefferson

"Uczciwość nie potrzebuje zasad" - Albert Camus

"Uczciwość jest podstawą wszelkiego sukcesu. Bez uczciwości, zaufania i zdolności do wykonywania przestanie istnieć. "- Mary Kay Ash

"Jeśli wierzysz w nieograniczoną jakość i działasz we wszystkich swoich działaniach biznesowych z całkowitą uczciwością, reszta sama zajmie się sobą." - Frank Perdue

"Największym hołdem, jaki możemy zapłacić prawdzie, jest jej użycie" - Ralph Waldo Emerson

" Najsilniejszą rzeczą, jaką każda istota ludzka ma dla siebie, jest jej własna integralność i własne serce. Gdy tylko zaczniesz się od tego odwracać, solidność, której potrzebujesz, by stanąć w obronie tego, w co wierzysz, po prostu nie idzie być tam." - Herbie Hancock

"To, co kryje się za nami, a co przed nami, to małe sprawy w porównaniu z tym, co w nas tkwi". - Oliver Wendell Holmes

"Sześć podstawowych cech, które są kluczem do sukcesu, to szczerość, uczciwość osobista, pokora, uprzejmość, mądrość i miłość". - Dr William Menninger

" Bądź nieskazitelny ze swoimi słowami i rozmawiaj uczciwie, mów tylko, co masz na myśli i używaj mocy swoich słów w kierunku prawdy i miłości". - Don Miguel Ruiz

"Życie przeżywane w sposób uczciwy, nawet jeśli nie ma w nim sławy i fortuny, jest lśniącą gwiazdą, w świetle której inni mogą podążać w nadchodzących latach." - Denis Waitley

" Nie uważam się za wzór do naśladowania dla innych, ale lubię żyć moim życiem dzięki własnej uczciwości, więc w tym sensie mogę mieć pozytywny wpływ, wierzę, że powinieneś przełamać swoją niepewność i po prostu staraj się być jak najlepiej. " - Lily Cole

"Najwyższym osiągnięciem, jakie możemy osiągnąć przy pomocy naszego towarzysza, jest:" Niech będzie między nami prawda między nami na zawsze ". - Ralph Waldo Emerson

"Uczciwość jest pierwszym rozdziałem w księdze mądrości." - Thomas Jefferson

"W trudnych okolicznościach nikt nie może polegać na zachowaniu integralności." - Ralph Waldo Emerson

"W końcu zawsze powinieneś postępować właściwie, nawet jeśli jest to trudne." - Nicholas Sparks

"Klej łączący wszystkie relacje, w tym związek między liderem a liderem, to zaufanie, a zaufanie oparte jest na uczciwości." - Brian Tracy

"Temu, kto jest niedbały wobec prawdy w małych sprawach, nie można powierzyć ważnych spraw". - Albert Einstein

"Prawda jest taka, że ​​zawsze wiesz, co należy robić. Najtrudniej to zrobić." - Generał H. Norman Schwarzkopf

"Nasze życie poprawia się tylko wtedy, gdy wykorzystujemy szanse - a pierwszym i najtrudniejszym ryzykiem, jakie możemy podjąć, to być uczciwym wobec samych siebie." - Walter Anderson

"Uczciwość nie jest słowem warunkowym. Nie wieje na wietrze ani nie zmienia się wraz z pogodą. To twoje wewnętrzne wyobrażenie o sobie, a jeśli spojrzysz tam i zobaczysz człowieka, który nie oszuka, to wiesz, że nigdy tego nie zrobi. "- John D. MacDonald

" Autorytet moralny wynika z przestrzegania uniwersalnych i ponadczasowych zasad, takich jak uczciwość, uczciwość i traktowanie ludzi z szacunkiem". - Stephen Covey

"Osiągnięcie twojego szczęścia jest jedynym moralnym celem twojego życia, a to szczęście - nie ból czy bezmyślne odprężenie - jest dowodem twojej moralnej uczciwości, ponieważ jest dowodem i rezultatem twojej lojalności do osiągnięcia twojego wartości. "- Ayn Rand

"Jeśli chodzi o styl, płyń z prądem, w kwestiach zasadniczych, stój jak skała". - Thomas Jefferson

" Nie zakładaj, pytaj, bądź uprzejmy, powiedz prawdę, nie mów nic, czego nie możesz stać z tyłu, bądź uczciwy, powiedz ludziom, jak się czujesz". - Warsan Shire

" Staraj się znaleźć drogę najmniejszego oporu i wykorzystuj ją bez szkody dla innych. Żyj uczciwie i moralnie, nie tylko z ludźmi, ale ze wszystkimi istotami". - Steven Seagal

"Przegrani popełniają obietnice, które często zrywają, a zwycięzcy zawsze podejmują zobowiązania". - Denis Waitley