Szablon siatki wypłat Basic Broker

Mimo że maklerzy papierów wartościowych i firmy zarządzające majątkiem już od dawna unikają określenia "pośrednik" na rzecz " doradcy finansowego " lub czegoś podobnego w odniesieniu do swoich sprzedawców, słowo "siatka wypłat dla brokerów" jest powszechnie używane. W skrócie, tak zwana siatka jest podstawowym czynnikiem wynagradzania doradcy finansowego, zwłaszcza w tradycyjnym scenariuszu płacenia prowizji .

Zapłata może być bardzo złożonym obliczeniem, z wieloma czynnikami, które przyczyniają się do ostatecznej kwoty.

Wśród najczęściej występujących zmiennych uwzględnionych w typowym planie wynagrodzeń są:

Firmy z Wall Street tradycyjnie traktowały swoje siatki wypłat jako tajemnice handlowe.

Jak działa siatka

Sieć wypłat doradcy finansowego w typowej firmie maklerskiej oferuje podwójną zachętę do zarabiania więcej kredytów produkcyjnych (PC) lub prowizji. Uzyskanie większej liczby kredytów produkcyjnych przekłada się nie tylko na wyższe wynagrodzenie doradcy finansowego, ale także na wyższą ogólną stopę wypłat. Oto bardzo uproszczony przykład, uporządkowany według limitów produkcyjnych:

Teraz, aby zastosować tę przykładową siatkę wypłat do kilku różnych poziomów produkcji:

Ten ostatni przykład ilustruje kluczową cechę siatki wypłat, ponieważ tradycyjnie był stosowany na Wall Street. Przenosząc doradcę finansowego na kolejny poziom sieci, jeden dodatkowy kredyt produkcyjny (PC) doprowadził do oszałamiającej kwoty 25 000,30 USD z dodatkowym wynagrodzeniem.

Na tym polega szczególnie silny przykład tego podwójnego bodźca do zwiększenia produkcji, o którym mowa powyżej.

Rodzaje sprzedawanych produktów

Niektóre firmy mają rozległe wyjątki od sieci, ze sprzedażą niektórych rodzajów produktów ze specjalnymi stawkami wypłat. Na przykład firma może oferować specjalne zachęty do sprzedaży własnych funduszy inwestycyjnych, nowych emisji akcji, które są gwarantowane, lub papierów wartościowych, których nadwyżkę zapasów chce obniżyć w celu zarządzania ryzykiem . Te wyjątki i premie mogą być trwałe lub tymczasowe. Tymczasowe premie sprzedaży tradycyjnie określane są mianem promocji "smaku miesiąca".

Koncepcja oferowania specjalnych zachęt sprzedażowych dla niektórych produktów, w szczególności produktów wewnętrznych, znajduje się pod coraz większym ogniem, ponieważ mogą one narazić interes doradcy finansowego na sprzeczność z interesami jego klientów. W rezultacie niektóre firmy zniosły takie specjalne zachęty i zachwalają podejście oparte na "otwartej architekturze", które pozostawia doradcę finansowego niezorientowanego w poszukiwaniu najlepszych narzędzi inwestycyjnych dla klienta.

Wzywa, aby firmy inwestycyjne i doradcy finansowi podlegali bardziej rygorystycznemu standardowi powiernictwa, w przeciwieństwie do luźniejszego standardu adekwatności, który tradycyjnie je wiązał, często cytowali praktyki takie jak promocje "smaku miesiąca" jako dowód, że konieczne są skrajne reformy. .

Zbieranie aktywów

Nawet jeśli wynagrodzenie doradcy finansowego wynika z transakcji i kredytów produkcyjnych lub prowizji, a nie z opłaty opartej na aktywach, większość firm uzupełnia sieć wypłat wynagrodzeniem motywacyjnym za gromadzenie aktywów. Strategicznym imperatywem jest posiadanie jak największej liczby aktywów finansowych klienta w depozycie w firmie, przy czym firma musi zmaksymalizować przychody, jakie może uzyskać od tego klienta. Zobacz naszą dyskusję na temat zwrotu z aktywów klienta lub prędkości przepływu .

Nagrody z tytułu gromadzenia aktywów są zazwyczaj oparte na wzroście netto z roku na rok w sumie aktywów na rachunkach klientów doradcy finansowego. Niektóre firmy mogą korygować dane dotyczące gromadzenia aktywów w celu odzwierciedlenia wyłącznie depozytów netto nowych funduszy i papierów wartościowych na rachunkach klientów, eliminując wpływ wahań wartości.