Wykorzystywanie aktywów finansowych do mierzenia zamożności

Aktywa finansowe obejmują gotówkę i rachunki bankowe oraz papiery wartościowe i konta inwestycyjne, które można łatwo przekształcić w gotówkę. Są również znane jako aktywa inwestycyjne lub majątek. Wyłączone są Ciekłe aktywa fizyczne (niełatwo konwertowane na gotówkę), takie jak nieruchomości, samochody, dzieła sztuki, biżuteria, meble, przedmioty kolekcjonerskie itp., Które są uwzględniane w obliczeniach wartości netto.

Firmy usług finansowych zazwyczaj wolą używać aktywów finansowych do mierzenia majątku osoby fizycznej lub gospodarstwa domowego , a nie wartości netto, gdy oceniają (i kategoryzują) klientów, ponieważ te obliczenia odzwierciedlają to, co klient ma do dyspozycji, aby zainwestować.

Oczywiście sprzedaż aktywów płynnych może zwiększyć swoje aktywa finansowe, natomiast zakupy płynnych aktywów zmniejszą swoje aktywa finansowe.

Jednakże, urzędnicy ds. Pożyczek w bankach i innych instytucjach kredytowych często koncentrują się na płynnej wartości netto (patrz link do powyższej wartości netto) podczas podejmowania decyzji kredytowych, ponieważ to obliczenie najlepiej odzwierciedla zdolność wnioskodawcy do zaciągnięcia nowego długu.

Oto przykład działu bankowości prywatnej naszej firmy, który obsługuje klientów z aktywami finansowymi w wysokości 10 milionów USD lub więcej.