Lista tytułów dotyczących opieki medycznej i medycznych

Istnieje wiele różnych zawodów związanych z opieką zdrowotną i coraz więcej osób musi wypełniać te stanowiska. Niektóre z nich to prace kliniczne, takie jak lekarze, pielęgniarki i chirurdzy. Inne są pracami technicznymi, takimi jak flebotomiści i radiologowie. Wiele stanowisk to zawody związane z opieką zdrowotną, które obejmują pomoc innym lekarzom. Należą do nich pomoce domowe w domu, asystenci terapii zajęciowej i pomocnicy fizykoterapii.

Wreszcie istnieje wiele stanowisk administracyjnych. Obejmują one od administracyjnych stanowisk wyższego szczebla, takich jak dyrektor medyczny, po stanowiska takie jak asystenci administracyjni szpitali. Ponieważ istnieje wiele aspektów opieki zdrowotnej, istnieje wiele tytułów medycznych. Poniżej znajduje się lista najbardziej popularnych tytułów dla służby zdrowia, a także dłuższa lista tytułów dotyczących opieki zdrowotnej.

Popularne tytuły pracy dla służby zdrowia

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz pięciu zawodów związanych z opieką zdrowotną, które prawdopodobnie wzrosną w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat, zgodnie z podręcznikiem Bureau of Labor Statistics "Occupational Outlook Handbook".

Opieka zdrowotna / medyczne tytuły zatrudnienia

Poniżej znajduje się obszerna lista tytułów zawodów związanych z opieką zdrowotną, w tym opisanych powyżej.