Katalog inspirujących cytatów dla biznesu i pracy

Użyj inspirujących cytatów dla motywacji pracowników i zachęty

Szukasz inspirującego cytatu lub wyceny biznesowej do biuletynu, prezentacji biznesowej, tablicy ogłoszeń, strony internetowej lub inspirujących plakatów? Użyj tych cytatów, aby zachęcić pracowników do motywacji i inspiracji w pracy .

Zostały starannie wybrane, ponieważ są powiązane z Twoją pracą i miejscem pracy. Pracownicy będą czerpać przyjemność z inspiracji, którą dostarczają na co dzień.

Zmień i zmień zarządzanie

Zaangażowanie

Upodmiotowienie i delegowanie

Doskonałość

Doświadczenie

Cele, wyznaczanie celów, marzenia

Uczciwość, uczciwość i prawdomówność

Zamiar

Przywództwo

Motywacja

Komunikacja niewerbalna

Optymizm

Wytrwałość i determinacja

Kunktatorstwo

Poszanowanie

Nagrody i uznanie

Powodzenie

Budowanie zespołu, praca zespołowa i zespoły

Zaufanie i wiarygodność

Praca