Jak napisać plan zarządzania projektem

Prosty przewodnik do naśladowania

Plan zarządzania projektem jest dokumentem określającym, w jaki sposób zespół będzie pracował nad projektem. Opisuje cykl życia projektu i obejmuje sposób, w jaki praca będzie wykonywana, monitorowana, kontrolowana, a następnie formalnie zamykana.

Plan zarządzania projektem jest w rzeczywistości ogólnym terminem dla wszystkich pod-planów, które będziesz realizował dla projektu. Możemy zdefiniować plan zarządzania projektem jako wszystko, co jest objęte tymi planami:

Plan zarządzania projektem zawiera również ważne informacje na temat linii bazowych projektu, w szczególności dla zakresu i harmonogramu. Daje to linię w piasku, do której możesz się odwołać, abyś mógł łatwo zobaczyć, co się zmieniło, kiedy ostatecznie zamkniesz projekt i porównasz planowaną z rzeczywistą wydajnością.

Po tym, plan zarządzania projektem istnieje jako samodzielny dokument. Oto, co należy uwzględnić i jak odwołać się do tych innych sekcji.

Jak napisać dokument planu zarządzania projektem

Rozpocznij swój dokument od nazwy projektu i daty.

Użyj szablonu z Biura Zarządzania Projektami, jeśli go posiadasz, aby zaoszczędzić od początku.

Następnie włącz te sekcje:

Progi i linie podstawowe: Określ, w jaki sposób linie bazowe będą zarządzane w ramach harmonogramu, zakresu, kosztów i jakości projektu. Określ, jakie będą dopuszczalne odchylenia od planu (na przykład +/- 10 procent) i co zrobisz, jeśli okaże się, że zostaną naruszone.

Być może już to udokumentowałeś w Karcie projektu .

Zarządzanie: Określ, jakie przeglądy projektów, przeglądy partnerskie i inne środki zarządzania zastosujesz podczas cyklu życia zarządzania projektem. Jako minimum należy załączyć formalne oznaczenie na końcu każdego etapu. To jedna z ról sponsora projektu. Możesz również wprowadzić szczegółowe informacje o ocenach jakości, które będziesz przechowywać, jeśli są odpowiednie dla Twojego projektu.

Decyzje metodyczne: Jest to dobre miejsce na zapisanie, które fragmenty metodologii zarządzania projektem postanowiłeś nie robić, ponieważ nie są istotne. Na przykład możesz tutaj zauważyć, że nie zamierzasz sporządzać planu zarządzania zamówieniami, ponieważ nie ma potrzeby zakupu dla twojego projektu.

Coś jeszcze: nie ograniczaj się do tych nagłówków. Uwzględnij wszystko, co może być istotne dla planowania projektu, takie jak powiązania z innymi projektami w firmie, czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na planowanie, które chcesz przyciągnąć na czyjąś uwagę i tak dalej.

Plany pomocnicze

Jeśli scalisz wszystkie dokumenty projektu w jeden, będzie to ogromny plan zarządzania projektem. Najlepiej dołączyć linki (lub przynajmniej opis miejsca, w którym można znaleźć dokument) w tym dokumencie.

Wtedy, jeśli ktoś chce iść i przeczytać, może go znaleźć, nie mając tak dużego planu zarządzania projektem, że nikt go nie obejrzy.

Nie zapomnij również o połączeniu z liniami bazowymi. Dla linii bazowej projektu, zapisz wersję swojego planu i link do tego. Jeśli chodzi o poziom bazowy kosztów, zapisz wersję planowania budżetu już dziś i połącz się z nią. Dokumenty te są żywymi dokumentami i będą się zmieniać wraz z postępem projektu, ale zachowasz oryginalne pliki, abyś mógł spojrzeć na nie i dokonać porównania.

Na koniec dodaj kontrolę wersji do swojego planu zarządzania projektem, aby móc zaktualizować go, aby móc łatwo sprawdzić, czy pracujesz nad najnowszą wersją.