Dokumentacja Sprawdź weryfikację zasad zatrudnienia

Jak adresować referencje do zatrudnienia i weryfikację zatrudnienia

Jeśli pracujesz dla firmy lub organizacji z działem zasobów ludzkich, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twoja firma będzie miała politykę dotyczącą tego, kto może odpowiedzieć na prośbę o referencję. Twoja firma może również określić, jak odpowiedzieć na prośbę o referencję .

Firmy robią to, aby kontrolować przepływ informacji, które są dostępne dla osób z zewnątrz, nawet potencjalnych pracodawców. Obawiają się procesów sądowych, oskarżeń o zniesławienie i przeszkadzają w perspektywach pracy dobrze zapamietanego pracownika lub pracownika, który był kiepsko dopasowany do swojej organizacji.

Prawnym jest, aby pracodawca rzeczywiście przekazywał informacje o byłym pracowniku. Informacje te mogą zawierać takie informacje, jak tytuły prac i ogólna treść zawodów, daty zatrudnienia i wynagrodzenie uzyskane przez byłego pracownika.

Mogą również prawnie poinformować potencjalnego pracodawcę, czy chciałby przebadać osobę, dlaczego pracownik zrezygnował z pracy, oraz ogólne przykłady i obserwacje dotyczące tego, jak dana osoba się wykonywała. Dopóki to, co mówią potencjalnemu pracodawcy, jest zgodne z prawdą, a zwłaszcza jeśli mają dokumentację faktów , które dzielą, proces sądowy jest długim strzałem.

Jednak w spornych Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie mogą pozywać kogokolwiek za cokolwiek w dowolnym momencie, byli pracodawcy są zrozumiale ostrożni co do informacji, które dzielą z potencjalnym pracodawcą.

Pracodawcy martwią się także o umiejętności pracownika, który odpowiada na pytania dotyczące byłego pracownika.

Osoby, które sprawdzają, czy mieszkają lub pracują w działach HR, są wykwalifikowane w uzyskiwaniu informacji od niewyszkolonych pracowników - może bardziej niż chcesz, aby pracownik dzielił się z potencjalnym pracodawcą - lub kimkolwiek.

Niewyszkoleni pracownicy wpadają w pułapkę wydawania opinii, które nie są oparte na faktach i solidnych dowodach.

Może to wpłynąć na szanse otrzymania przez byłego pracownika oferty pracy od potencjalnego pracodawcy.

Oto kilka powodów, dla których przykładowe zasady, takie jak ten, stają się tak powszechne w organizacjach.

Dokumentacja Sprawdź przykładową politykę

Wszelkie zapytania o sprawdzenie referencji zatrudnienia od obecnych lub byłych pracowników, potencjalnych pracodawców obecnych lub byłych pracowników lub innych organizacji powinny być kierowane do działu kadr w celu uzyskania oficjalnej odpowiedzi firmy. W żadnym wypadku żaden inny pracownik nie jest upoważniony do udzielenia pisemnej lub oficjalnej informacji o zatrudnieniu firmie.

Wszystkie wnioski o referencje dotyczące zatrudnienia lub weryfikacji zatrudnienia muszą zawierać podpis pracownika lub byłego pracownika upoważniający do wydania informacji. Gdy podpis jest obecny, ogólnie firma udostępnia te informacje o obecnych i byłych pracownikach:

W zależności od okoliczności wniosku oraz od przeszłego lub obecnego pracownika, firma może zwolnić historię płac, historię stanowiska pracy oraz to, czy firma przeszuka pracownika.

Wyjątki od tej zasady muszą być zatwierdzone przez Prezesa (Twoja Firma).

Końcowe przemyślenia

W dzisiejszych organizacjach obowiązują zasady określające, co - jeśli w ogóle - pracownicy mogą dzielić się z potencjalnymi pracodawcami na temat byłych pracowników. Będziesz chciał zapoznać się z sytuacją, napisać politykę i przeszkolić wszystkich pracowników, jak stosować zasady dla siebie.

Podobnie jak w przypadku każdej polisy, dodatkowo uzyskaj podpisy od pracowników, którzy otrzymali i zrozumienie zasad. Od pracowników zarządzających i działów kadrowych zależy, czy pracownicy przestrzegają zasad.

Zastrzeżenie - Uwaga:

Autor dokłada wszelkich starań, aby oferować dokładne, zdroworozsądkowe, etyczne zarządzanie zasobami ludzkimi, pracodawcę i porady dotyczące miejsca pracy, zarówno na tej stronie, jak i na tej stronie, ale nie jest pełnomocnikiem, a treść na stronie, podczas gdy autorytatywny, nie ma gwarancji dokładności i legalności i nie powinien być interpretowany jako porada prawna.

Witryna ma ogólnoświatową publiczność, a prawa i przepisy dotyczące zatrudnienia różnią się w poszczególnych stanach i krajach, więc strona nie może być ostateczna dla wszystkich w miejscu pracy. W razie wątpliwości należy zawsze szukać porady prawnej lub pomocy ze strony państwowych, federalnych lub międzynarodowych zasobów rządowych, aby upewnić się, że Twoja interpretacja prawna i decyzje są prawidłowe. Informacje na tej stronie są tylko po wskazówki, pomysły i pomoc.