Informacje o programach pomocy dla pracowników (EAP)

Co to są korzyści EAP i jak pomagają pracownikom?

Program pomocy dla pracowników. Depositphotos.com/Jim_Filim

W idealnym świecie pracownicy mogliby oddzielić swoje osobiste doświadczenia od życia zawodowego. Ale w rzeczywistości wielu pracowników spędza dni na niepokojach związanych z niezliczonymi sprawami osobistymi, które mogą zmniejszyć ich efektywność i obciążyć wydajność. Na szczęście liderzy organizacji rozumieją ludzką stronę miejsca pracy, co doprowadziło do opracowania programów pomocy pracownikom lub EAP, które zapewniają wsparcie i zasoby dla walczących pracowników.

Co to jest program pomocy pracownikom?

Program pomocy dla pracowników to wyjątkowa korzyść dla pracowników, która jest generalnie oferowana bezpłatnie pracownikom, aż do określonych limitów. Zasadniczo, EAP jest zaprojektowany jako program interwencyjny, który służy zidentyfikowaniu i pomocy pracownikom w rozwiązywaniu wielu problemów, z jakimi mogą się spotkać. Może to dotyczyć spraw osobistych, zawodowych, finansowych, emocjonalnych, małżeńskich, rodzinnych lub związanych z nadużywaniem substancji. Są to problemy, które przeszkadzają pracownikowi w wykonywaniu jego pracy zgodnie ze standardami firmy. W niektórych przypadkach problem jest wystarczająco poważny, aby narazić pracownika i firmę na ryzyko.

Na przykład pracownik może mieć do czynienia z przemocą domową w domu, pochodzącą od chorego małżonka. Z biegiem czasu pracownik zaczyna przyjeżdżać do pracy później i dłużej, pozostając przez wiele godzin i staje się mniej produktywny i bardziej rozproszony.

Kierownik może skierować tego pracownika do biura zasobów ludzkich w celu uzyskania informacji o EAP w celu uzyskania porady i wsparcia. Wszystko to jest traktowane poufnie, co chroni pracownika przed jakimkolwiek działaniem odwetowym ze strony krzywdzącego małżonka. Pracownik może wybrać pomoc, aby uniknąć sytuacji nadużyć i uniemożliwić małżonkowi pojawianie się w miejscu pracy niezapowiedzianemu, aby go skrzywdzić.

Pomaga to chronić zarówno pracownika, jak i firmę.

Jak można używać EAP?

Programy pomocy dla pracowników mogą być również wykorzystywane przez pracowników, którzy są poddawani ogromnym stresom emocjonalnym ze względu na różnice zawodowe, małżeńskie lub rodzinne. Mogą one poradzić sobie z poważnym problemem zdrowotnym z rodzicem, mieć niekontrolowane dziecko w domu, stać w obliczu ogromnego zadłużenia z tytułu pożyczek studenckich lub po prostu porozmawiać z opiekuńczym doradcą na temat osobistego problemu.

W wielu przypadkach współmałżonek lub partner pracownika może uzyskać wsparcie również w ramach EAP - aby pomóc w uporządkowaniu sprawy tak, aby pracownik mógł doświadczyć bardziej pozytywnego życia zawodowego i osobistego. Niektóre EAP obejmują również dostęp do darmowej i taniej pomocy prawnej oraz skierowania do prawników pracujących z ludźmi w społeczności. EAP to usługa stron trzecich, która ma wiele zasobów wykraczających poza to, co oferuje pracodawca. Powoduje to obciążenie pracodawcy i zmniejsza ryzyko.

EAP nie jest ubezpieczeniem zdrowotnym

Należy pamiętać, że programy pomocy pracownikom nie są faktycznymi planami ubezpieczenia zdrowotnego ani nie zapewniają wsparcia finansowego dla pracowników. Nie mogą zdiagnozować problemu zdrowotnego ani zastąpić prawdziwego leczenia medycznego lub psychologicznego. Jednak wiele EAP oferuje porady pielęgniarskie za pośrednictwem bezpłatnych linii interwencyjnych w celu podejmowania ważnych decyzji zdrowotnych lub w celu uzyskania informacji na temat poradnictwa zdrowia psychicznego lub usług zdrowotnych.

Niektóre programy mogą również ułatwić dostęp do opieki specjalistycznej, takiej jak opieka nad starszymi, pomoc w zakresie opieki zastępczej, a nawet bezpłatne kliniki medyczne.

W jaki sposób administrowane są EAP?

EAP są w 100% opłacane przez pracodawców i najczęściej są obsługiwane przez umowę z zewnętrznym administratorem. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ pracownicy muszą czuć się swobodnie w rozmowach z ekspertem w sprawach dotyczących ich osobistych problemów, bez obawy o utratę pracy lub statusu w pracy. Jednakże, jeśli EAP oferuje dostęp do wsparcia medycznego, takiego jak poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego lub leczenie uzależnienia od alkoholu / substancji, są one regulowane przez ERISA i podlegają wytycznym COBRA. Zgodnie z wytycznymi Departamentu Pracy USA i ACA, programy EAP "są uznawane za świadczenia wyłączone, ale tylko wtedy, gdy program nie zapewnia znaczących korzyści w postaci opieki medycznej lub leczenia". EAP nie są korzyściami przenośnymi i wygasają po rozwiązaniu z programu korzyści firmy.

Do czego służą EAP

Ogólnym celem każdego programu pomocy dla pracowników jest zapewnienie, że pracownicy są w stanie zarządzać swoim codziennym życiem i zachować produktywność, nawet w obliczu trudnych doświadczeń życiowych. Wszystkich pracowników należy poinformować o programie EAP i przekazać instrukcje dotyczące dostępu do tych świadczeń bez ponoszenia kosztów, gdy potrzebują wsparcia. Menedżerowie mogą i powinni kierować pracowników do EAP, jeśli nie są w stanie rozwiązać sprawy poprzez coaching w miejscu pracy i wsparcie HR. Podczas gdy firma może wiedzieć, że pracownik uczestniczył w EAP, informacje pracownika są prywatne i nigdy nie są ujawniane pracodawcy.

Programy EAP są częścią konkurencyjnego pakietu świadczeń i mogą być bardzo korzystne w miejscu pracy, ponieważ promują samodzielną opiekę pracowników, co może zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej dla wizyt w izbie przyjęć i drogich metod leczenia uzależnień i negatywnych zachowań, które trwają zbyt długo. . Pracownicy są zachęcani do skorzystania z tej bezpłatnej korzyści, która jest dostępna o każdej porze roku.